Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap
Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Institutionen har 9 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 140 anställda. På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå hälsans bestämningsfaktorer och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner. Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer. Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.

Forskargruppen Global och Sexuell Hälsa (GloSH)
Forskningen vid institutionen bedrivs inom områden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Denna position är inriktad på global hälsa, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i låg- och medelinkomstkontexter. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på olika aspekter av SRHR så som ungdomars hälsa, prevention av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, preventivmedel, osäkra aborter, jämställdhet, gender-baserat våld, hälsoekonomi och e-hälsa. Våra forskare har bred erfarenhet inom både kvalitativ och kvantitativ studiedesign och implementering i långinkomstkontexter.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet SRHR i ett globalt perspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030. Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom området global hälsa med fokus på SRHR utifrån ett rättighetsperspektiv till hälsa. Möjlighet att initiera egna forskningsprojekt finns, och projekt som fokuserar på ungdomar och unga vuxna är av särskilt intresse.

I arbetsuppgifterna ingår:
- planera och leda forskningsprojekt i en internationell miljö med fokus på låg
- och medelinkomstländer.
- initiera och utveckla nya projekt och ansöka om forskningsmedel.
- handledning av doktorander och master/magisterstudenter.
- undervisning på grund- och avancerad nivå.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 5,5 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Anställningen som biträdande lektor kan förlängas upp till sex år om det på grund av den anställdas sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen folkhälsa, epidemiologi eller medicin, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vi söker dig som har en fördjupad kompetens och mångårig erfarenhet inom områden som rör SRHR, med fokus på projektledning, och interventioner för att främja SRHR i låg- och medelinkomstkontexter och då särskilt bland ungdomar. Du har ett starkt engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter i ett globalt perspektiv inklusive frågor som rör ungdomars hälsa, jämställdhet och genus. Arbetet ställer krav på hög nivå av självständighet och kräver erfarenhet av att arbeta och leda projekt i låginkomstsammanhang.   En stor del av arbetet sker i team och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete inom internationella organisationer. Även förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande skall visa dokumenterat goda förmågor att:
- förmedla vetenskap i tal och skrift på både svenska och engelska genom vetenskapliga publikationer och presentationer
- handleda doktorander och master/magisterstudenter
- undervisa på master/magisternivå
- planera och leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt i låg- och medelinkomstländer
- attrahera forskningsmedel från externa finansiärer
- utveckla forskningssamarbeten med internationella partners
- en mycket god kunskap och analytisk förmåga avseende både kvantitativa och kvalitativa metoder

Det är meriterande om den sökande även har:
- kunskap och dokumenterad erfarenhet inom systematiska litteraturöversikter
- erfarenhet av att studera och arbeta utomlands
- erfarenhet av kursansvar på grund- och/eller avancerad nivå
- pedagogisk skicklighet dokumenterat via kursutvärderingar

Det är särskilt meriterande om den sökande även har:
- erfarenhet av att designa, leda och implementera internationella projekt i olika länder som rör SRHR i låginkomstkontexter globalt, med fokus på östra och södra Afrika.
- erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete inom internationella organisationer såsom FN, samt nära samverkan med civilsamhället.
- erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället så som styrelseuppdrag, redaktörsuppdrag, organisation av konferenser och kurser.

Personliga egenskaper och lämplighet särskilt att beaktas och vara mycket viktigt för valet av kandidat för denna position med tanke på vårt fokus på teamarbete även med internationella partners.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska. CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5183/2019
Kontakt
  • Anna Mia Ekström, professor, 08-524 833 71
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-10-16
Sista ansökningsdag 2019-11-12

Tillbaka till lediga jobb