Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Flera olika miljöföroreningar, däribland toxiska metaller, förekommer allmänt i vår kost och vårt dricksvatten, vilket innebär livslång exponering. Det är därför av stor vikt att klargöra om detta kan medföra hälsoeffekter i befolkningen, särskilt i känsliga grupper. Exponering för metaller tidigt i livet kan påverka hälsa och utveckling såväl under barndomen som senare i livet. Vid IMM arbetar vi med flera mamma-barn-kohorter och undersöker hela processen från individuell exponering (oftast genom biomarkörer) till påverkan på barnens hälsa och utveckling, med särskild tonvikt på bakomliggande mekanismer, som t ex effekter på olika delar av immunförsvaret, hormonsystemen och epigenomet.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.

Fokus för den utlysta tjänsten är att självständigt bedriva toxikologisk forskning, gärna translationell där toxikologiska metoder kombineras med epidemiologiska, om betydelsen av exponering tidigt i livet, med fokus på metallexponering, speciellt i relation till tillväxt, nervsystemets utveckling och hormonella rubbningar. Arbetsuppgifterna inkluderar att leda och genomföra egen forskning inom området inklusive handledning av doktorander och postdoktorer. I tjänsten ingår även viss undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som, utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet för tjänsten, pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet baserat på högskoleförordningen.

Kunskapsnivån förväntas vara i paritet med den kunskapsnivå som krävs för docentur vid KI. Följande specifika kvalifikationer krävs: högkvalitativ forskningsaktivitet med god vetenskaplig framtidspotential inkluderande vetenskapliga upptäckter där sökandes egna insatser har varit betydelsefulla, och företrädesvis dokumenterats genom förste- och sisteförfattarskap.

Bedömningsgrunder

Anställningen är inriktad mot forskning. Vid bedömning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), pedagogisk skicklighet (1).

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/meritportfolj).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2020. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4224/2019
Kontakt
  • Prefekt Ulla Stenius, +46 8 524 878 72, ulla.stenius@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Anne Boström, SEKO , +46 8-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2020-01-17
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Tillbaka till lediga jobb