Karolinska Institutet,

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För Licentiatexamen krävs motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Centrum för hälsoinformatik (HIC) arbetar med behovsmotiverad forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. Forskningen inriktas på områdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande samt eHälsa för patienter. Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.  ki.se/hic

I detta fall rekryterar vi till en plats för 2-åriga doktorandstudier som avslutas med en licentiatexamen.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
I dessa licentiatstudier ska studenten arbeta i EU H2020 "seCUre och pRivate hEalth data eXchange" - CUREX-projektet (https://cordis.europa.eu/project/rcn/220350/). Licentiatprojektet har titeln "Cybersäkerhets- och integritetsutmaningar inom mobila hälsovårdstjänster ". Inom detta licentiatprojekt analyseras strukturen hos ett mobilt hälsosystem som fokuserar på cybersäkerhet och integritetsutmaningar (cyberhygien).

Specifika uppgifter som doktoranden kommer att utföra inom projektet är:

 • Utföra en explorativ studie för att bedöma medvetenheten om hot mot cybersäkerhet och integritetsfrågor (cyberhygien) för mobila hälsosystem bland utvalda intressenter.
 • Utveckla en beräkningsmodell för riskbedömning baserad på generella verktyg för cybersäkerhet och integritetsbedömning som täcker både cybersäkerhet och integritetsberedskap i mobila hälsosystem.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kandidaten måste ha en master i antingen hälsoinformatik eller i datavetenskap / teknik med medicin som tillämpningsområde

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Programmeringsmodellering, programmeringsförmåga också för mobila applikationer (dvs iOS, Java for Android) och datanätverkskunskaper som är inriktade på säkerhet är obligatoriska. Sökanden ska ha bra kommunikationsförmåga och kunna arbeta i team såväl som självständigt.

Tidigare erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade projekt är önskvärt. Publikationer inom ämnesområdet för doktorandstudierna är inte obligatoriska, men kommer att betraktas som meriterande.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 2 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4094/2019
Kontakt
 • Stefano Bonacina, Forskare, +46 8 524 83346, stefano.bonacina@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-08-08
Sista ansökningsdag 2019-08-29

Tillbaka till lediga jobb