Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (KI) Huddinge, är en av de snabbast växande kliniska institutionerna vid KI. Vid institutionen bedrivs translationell forskning i de internmedicinska subspecialiteterna inklusive kardiologi. Organisatoriskt är institutionen uppbyggd av sju avdelningar med sammanlagt ett 60-tal forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare, sjuksköterskor och andra för professionen relevanta yrkesutbildningar.

Kardiologi är en väl etablerad och omfattande verksamhet vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset, både kliniskt och forskningsmässigt. Ett kliniskt verksamhetsområde som expanderat mycket kraftigt de senaste åren är avancerad behandling av olika arytmier. Inom detta område är kateterburen ablationsbehandling i stark utveckling och Karolinska Universitetssjukhuset är i nuläget det största centrumet i Norden och ett av de största i Europa när det gäller invasiv elektrofysiologi, med över 1500 ingrepp per år. Den kliniska verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ligger i absolut framkant men stärkt forskning behövs för att också kunna koppla den med förbättrad diagnostik och behandling i större patientgrupper, där vikt också läggs vid klinisk implementering och att sprida kunskap till samhället i stort.

Din roll

Den person vi söker förväntas leda den kliniska forskningen inom området arytmologi och ha ett övergripande ansvar för utvecklingen av den akademiska kardiologin både inom institutionen och den kliniska verksamheten. Vidare är det viktigt att både grundutbildning och forskarutbildning stärks inom detta dynamiska område, och att Karolinska Institutet utvecklar sitt internationella nätverk inom fältet.

Professuren kommer vara förenad med anställning som läkare vid Medicinsk enhet Kardiologi, Tema Hjärta Kärl Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Befattningsnivå på klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) avgörs efter sakkunnigbedömning enligt nedan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i kardiologi vid Tema Hjärta Kärl Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kardiologi eller motsvarande, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vi söker en person som kan utveckla behandling av olika arytmier och området pacemaker- och ICD-behandling av patienter med hjärtsvikt av olika orsaker. Hög vetenskaplig skicklighet inom dessa områden av kardiologin är därför starkt meriterande. Dokumenterad klinisk erfarenhet av invasiv elektrofysiologi är meriterande, liksom en uttalad ambition att den vetenskapliga aktiviteten skall samverka med den kliniska miljön.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3562/2019
Kontakt
  • Petter Höglund, Prefekt, petter.hoglund@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
Publicerat 2020-03-24
Sista ansökningsdag 2020-05-05

Tillbaka till lediga jobb