Karolinska Institutet, LIME

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdok forskare för 2 år, heltid, med fokus på styrning av hälso- och sjukvården med specifik fokus på användning av ineffektiva metoder.  

Arbetet kommer att ske inom ramen för ett FORTE-finansierat forskningsprojekt “ Att göra eller inte göra – styrning vs. professionell autonomi för att sluta ineffektiva metoder i hälso- och sjukvården”. Utgångspunkten är att många metoder inom hälso- och sjukvården används trots att de saknar stöd i forskning. Dessa ineffektiva metoder är i bästa fall onödiga och i värsta fall orsakar de skada och borde därför utmönstras, det vill säga sluta att användas. Listor över ineffektiva metoder har blivit vanligare, men utan kunskaper om hur en utmönstring styrs och utförs effektivt har nämnda listor liten chans att leda till faktiska förändringar. Att sluta använda etablerade metoder kan vara en svår process för hälso- och sjukvården. Vad man gör i sitt arbete påverkas av regler, normer och värderingar och på systemnivå spelar bl.a. finansiella aspekter en avgörande roll för beslut om att överge en metod. Projektet undersöker hur utmönstring av ineffektiva metoder styrs och vilka styrmodeller som kan lämpa sig med följd att de professionellas kunskaper och autonomi kommer till nytta.

Som postdoktor kommer du att vara involverad i alla delar av projektet. Arbetsuppgifterna omfattar design och planering samt genomförande av studien i samverkan med forskargruppen, skriva en etikansökan, samla in data (främst genom individ- och gruppintervjuer med hälso- och sjukvårdsledning, politiker, administrativ ledning samt observationer och insamling av dokumentation) och genomföra kvalitativa analyser. Arbetsuppgifterna innefattar även att skriva vetenskapliga artiklar samt presentera resultaten på vetenskapliga konferenser, och kan även inkludera att hjälpa organisationer att tolka och implementera resultaten. Slutligen innehåller arbetsuppgifterna även administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.

Kvalifikationer
För den aktuella tjänsten krävs:

 • Doktorsexamen, alternativt planerad disputation under vårterminen 2019, inom projektets relevanta områden såsom hälso- och sjukvårdsforskning, statsvetenskap, beteendevetenskap eller management.
 • Stort intresse för forskningsområdet (hälso- och sjukvårdsstyrning, evidens).
 • Verifierad erfarenhet av att planera och genomföra kvalitativa och ”mixed method” forskningsprojekt.
 • Erfarenhet att samla in data genom intervjuer, observationer och dokument.
 • Utmärkta färdigheter i kvalitativ dataanalys.
 • Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.
 • Utmärkta färdigheter i engelska både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av forskning och/eller praktiskt arbete inom hälso- och sjukvården.
 • Teoretiska kunskaper i hälso- och sjukvårdsstyrning
 • Erfarenhet av leda kvalitativa forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av att genomföra processutvärderingar.
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter.
 • Bra samarbets- och kommunikationsförmåga.
 • Bra svenska färdigheter både muntligt och skriftligt.

Vi lägger även särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-732/2019
Kontakt
 • Henna Hasson, henna.hasson@ki.se
 • Ulrica von Thiele Schwartz, ulrica.schwarz@ki.se
Facklig företrädare
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-22

Tillbaka till lediga jobb