- med inriktning mot utbildning och forskning

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna

Sektion

Sektionen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi (tidigare benämnt sjukgymnastik). Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad och forskarnivå. Sektionen har ett 40-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid KI Campus Huddinge. Sektionen befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av professuren ska, med stort engagemang, leda och utveckla vår forskning och forskarutbildning inom huvudområdet fysioterapi med inriktning mot funktionshinder, gärna neurologiska funktionshinder. I anställningen som professor ingår undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt att bedriva forskning av hög kvalitet. Innehavaren ska med klinisk forskning stärka forskningsanknytningen av utbildningen samt ansvara för att stimulera, samordna och utveckla ämnets forskningsinriktning. Detta innefattar klinisk samverkan och handledning av studenter, doktorander och postdoktorer i projekt i fysioterapi för personer med företrädesvis neurologiska funktionshinder. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens, intresse och verksamhetens behov, vilka kan förändras över tid.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk tjänstgöring inom Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper

Vi söker dig som har aktiv forskning av hög kvalitet som bidrar till utveckling av utbildningen inom fysioterapi och gärna med inriktning mot neurologiska funktionshinder. För anställningen krävs även god förmåga att samordna och leda samt dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap.

Den sökande skall ha en tydlig forskningsprofil inom området, med omfattande internationell publicering och dokumenterad klinisk erfarenhet inom fysioterapi, där inriktning mot neurologiska funktionshinder är meriterande. Anställningen förutsätter erfarenhet av internationella forskningssamarbeten.  Innehavaren ska ha betydande erfarenhet av handledning på såväl grundläggande, avancerad och forskarnivå inom fysioterapi vid neurologiska funktionshinder. Den sökande ska ha grundutbildning inom fysioterapi och vara legitimerad sjukgymnast /fysioterapeut. Specialistkompetens i fysioterapi inom neurologi är meriterande. Den sökande ska ha stor dokumenterad erfarenhet av undervisning samt ha genomgått universitetspedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För en professur med inriktning mot utbildning och forskning viktas vetenskap lika eller lägre än pedagogik. Vid bedömningen kommer viktning av meriter för professuren att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), klinisk skicklighet (1).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5263/2018
Kontakt
  • Maria Eriksdotter, Prefekt, +46 8 524 864 79, prefekt@nvs.ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, +46 8 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Christina Helging Opava, Professor, +46 8 524 888 80, Christina.Opava@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Mathilde Hedlund Lindberg, SACO, 08-524 839 21, mathilde.hedlund-lindberg@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb