Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot forskning. Personen vi söker ska stärka och utveckla den epidemiologiska forskningen vid IMM med fokus på hur miljöfaktorer, yrkesexponeringar, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar människors hälsa. I arbetsuppgifterna ingår viss undervisning inom epidemiologisk teori och metodik i utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå vid Karolinska Institutet. Positionen kan kombineras med kliniskt arbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Personen vi söker ska vara en etablerad självständig forskare med stark internationell profil i epidemiologi och/eller epidemiologisk metodik, dokumenterad genom antal och kvalitet av publikationer av högt vetenskapligt värde under de senaste fem till sju åren. Den sökande ska som huvudsökande ha erhållit flera externa nationella eller internationella forskningsanslag av stor omfattning under de senaste fem åren. Den sökande ska också ha handlett doktorander till disputation som huvudhandledare.

Bedömningsgrunder 
Anställningen har en inriktning mot forskning, och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Erfarenhet av interdisciplinär forskning samt hälsoriskbedömning är meriterande.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4290/2018
Kontakt
  • Ulla Stenius, Professor/Prefekt:, ulla.stenius@ki.se, +46 8 524 878 72
  • Maria Feychting, Professor:, maria.feychting@ki.se, +46 8 524 874 65
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75 / biborka.bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, +46 8-524 875 79 / anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2018-11-13
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb