Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, har ett 100-tal medarbetare där många arbetar med det 5-åriga psykologprogrammet som avdelningen drivit sedan starten 2007. Forskningen utförs inom ramen av ca 15 forskargrupper som forskar på prekliniska och kliniska frågeställningar inom psykologi (ki.se/cns/forskning-vid-sektionen-for-psykologi). Psykologprogrammet vid Kl utgår ifrån en s.k. scientist-practitioner-modell, vilket innebär att studenterna ska få mycket goda metodkunskaper och kunskaper i övrigt som möjliggör vetenskapligt förankrat kliniskt arbete.

Arbetsuppgifter
Social- och affektiv neurovetenskap är ett tvärdisciplinärt forskningsfält som spänner över flera av den vetenskapliga psykologins områden med målet att förstå hur den mänskliga psykologins biologi påverkas av sin sociala omgivning. Av speciellt intresse är det studiet av mekanismer som möjliggör social inlärning och interaktion vilka har stor relevans för både grund och tillämpad (klinisk) forskning.

Vi söker en person med ett starkt och unikt forskningsprogram på internationell topp-nivå inom experimentell social- och affektiv neurovetenskap samt är beredd att aktivt bidra till den tekniska utvecklingen av sektionens metodpark inom psykofysiologi.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och erfarenhet av att erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av handledning, examination och undervisning.

Den sökande ska ha dokumenterad och omfattande forsknings- och undervisningserfarenhet inom experimentell socialpsykologi och social- och affektiv neurovetenskap. Den sökande ska vidare ha uppvisat väl dokumenterad skicklighet i att leda en forskningsgrupp, inkluderandes handledning av postdoktorer och doktorander till disputation. 

Bedömningsgrunder
Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Institutionen välkomnar speciellt sökande med expertis inom social- och emotionell inlärning som överbryggar forskningsfrågor relaterade till biologisk psykologi, socialpsykologi och klinisk psykologi. Expertis inom social- och affektiv neurovetenskap är meriterande.

Administrativ erfarenhet såsom deltagande i ledningsgrupp och kommittéarbete är meriterande. Forskning som inkluderar olika metodologier såsom beteendemått, psykofysiologi, funktionell hjärnavbildning (fMRI) och beräkningsmodeller är meriterande. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som KI bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2960/2018
Kontakt
  • Mats J Olsson / Prefekt, 08-524 824 64
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2018-12-17

Tillbaka till lediga jobb