Management of Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) söker en ny rektor som är en erkänt skicklig akademisk ledare.

KI är ett medicinskt universitet med uppdrag att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. KI:s vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Förverkligandet av den visionen förutsätter nydanande forskning, att medicinska landvinningar nyttiggörs i det omgivande samhället och att dess behov av välutbildad personal tillgodoses.

KI är en myndighet och rektor är myndighetschef. Rektor har att under Konsistoriet leda KI:s verksamhet. Uppdraget innefattar att förena akademiskt ledarskap med de krav riksdag och regering ställer. KI:s roll och nätverk sträcker sig långt utanför landets gränser och även internationella avnämares behov och krav måste hela tiden finnas i blickfältet.

Rektor ska med hög integritet

 • vara en förtroendeingivande företrädare för KI och ha visat prov på ett väl fungerande ledarskap
 • ha förmåga att förena skyddet av den akademiska självständigheten i förhållande till rollen att som myndighetschef ansvara inför det allmänna
 • vara en internationellt erkänd och respekterad forskare, med dokumenterat stor pedagogisk skicklighet, väl förtrogen med det medicinska ämnesområdet
 • ha god förståelse för hur ett medicinskt universitet samverkar med hälso- och sjukvården
 • ha en god kommunikativ förmåga och ett relevant kontaktnät
 • värna forskningens grundlagsstadgade frihet och utveckla den akademiska kulturen utifrån höga etiska krav

 

God samarbetsförmåga med en mängd olika parter såväl inom som utom KI är en nödvändighet.

KI vill värna mångfald, jämställdhet och allas lika villkor inom akademin. Rektor måste ha ett starkt engagemang för detta, liksom för ett hållbarhetsperspektiv i alla delar av verksamheten.

Behörighetskraven i Högskoleförordningen 2 kap 11 § (behörig för anställning som professor eller lektor) måste vara uppfyllda. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnade på sex år som tillsätts av regeringen efter förslag från Karolinska Institutets styrelse (Konsistoriet)

Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2292/2016
Kontakt
 • Lars Leijonborg, ordförande Konsistoriet, lars.leijonborg@ki.se
 • Carl-Johan Sundberg, ordförande Sökkommittén, 08-524 868 86
 • Maria Morin, HR-avdelningen , 08-524 866 81
Facklig företrädare
 • Erika Franzén, SACO, 08-524 888 78
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
Publicerat 2016-05-29
Sista ansökningsdag 2016-08-15

Tillbaka till lediga jobb