Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Pelechano

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Forskargruppen för Vicente Pelechano är placerad på Science for Life Laboratory (SciLifeLab, http://www.scilifelab.se/) på Karolinska Institutets campus i Solna. SciLifeLab är utrustat med toppmodern instrumentering och kärnfaciliteter, och är hem för ett av de största sekvenseringsklustren i Europa.

Vår grupp kombinerar experimentellt och beräkningsarbete och syftar till att utveckla och tillämpa nya genomomfattande tekniker för att ta itu med grundläggande biologiska frågor med medicinska implikationer. Vi är särskilt intresserade av hur subtila variationer i genuttryck kan leda till differentiella cellulära fenotyper och brinner för RNA-biologi (http://pelechanolab.com/). Du kommer ha möjlighet att arbeta i en mycket tvärvetenskaplig och internationell miljö och kombinera utvecklingen av state-of-the-art genomomfattande tillvägagångssätt med molekylär dissektion av grundläggande biologiska problem.

Är du intresserad av överhörningen mellan ribosomdynamik och mRNA-sönderfall? Skulle du vilja utveckla banbrytande genomomfattande teknologier för att studera läkemedel-mikrobiom-interaktioner och förbättra vår förståelse av antimikrobiell resistens? Kom och häng med oss på SciLifeLab!

Din roll

Rollen som postdoktor fokuserar på att utveckla och tillämpa nya beräkningsmetoder för att studera genuttryck och RNA-metabolism i komplexa bakterieprover. Kandidaten kommer att fokusera på beräkningsanalys och multiomisk integration av en mängd olika genomiska data (metagenomik, metatranskriptomik, metadegradomik och fenotypisk data). Detta kommer att innefatta studiet av överhörningen mellan translationsreglering och mRNA-nedbrytning som svar på miljö- och läkemedelsstörningar med hjälp av nya verktyg som vårt laboratorium nyligen har utvecklat (Huch, Nersisyan et al. Nat microbiology 2023).

I rollen som Postdoktor kommer du att utföra originalforskning inom genomik och beräkningsbiologi, och skaffa de nödvändiga experimentella och beräkningsfärdigheter som krävs för att slutföra projektet. I rollen ingår att använda flera modellorganismer, från isolerade bakterier och svampar till komplexa blandningar. Du kommer att ansvara för att utveckla och implementera analytiska pipelines och integrera olika typer av data för att svara på biologiskt relevanta frågor. Som Postdoktor hos oss förväntas du ta en stark ledning i den experimentella designen och samarbeta med andra teammedlemmar. Du förväntas kommunicera de vetenskapliga resultaten genom att skriva upp vetenskapliga artiklar och delta i vetenskapliga möten. Som postdoktor förväntas du delta i teamets allmänna uppgifter och att du effektivt kan kommunicera med forskare med mycket olika bakgrund i en mycket tvärvetenskaplig och internationell miljö. Arbetsspråket är engelska.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Sökande till tjänsten ha en doktorsexamen i bioinformatik, mikrobiologi, genetik, molekylärbiologi eller relaterade områden.

Du som söker bör ha erfarenhet av att tolka biologiska data och experimentellt testa din hypotes. Tidigare erfarenhet av beräkningsanalys av metagenomik eller metatranskriptomik är väsentliga. Erfarenhet av ribosomdynamik, RNA-biologi och genuttryck kommer att beaktas. Ett starkt intresse för tvärvetenskaplig teknikutveckling och nytänkande och kreativt tänkande är väsentliga. Meriterande erfarenhet inkluderar även förtrogenhet med bioinformatik, NGS dataanalys, bioinformatisk paketutveckling, Python och R skriptspråk. God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team är en förutsättning för tjänsten. Tidigare erfarenhet av bakterie-läkemedelsinteraktion, antimikrobiell resistens eller mikrobiell är meriterande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2023-06-08

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2177/2023
Kontakt
  • Vicente Jose Pelechano Garcia, vicente.pelechano.garcia@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Ekelund, carina.eklund@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-24

Tillbaka till lediga jobb