Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och vidareutveckla kliniskt orienterad forskning vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till morgondagens kliniska forskarutbildning? Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom kvinnors och barns hälsa och särskilt barnkirurgi. Vårt motto är att vi skall bota i morgon det vi inte kan bota i dag.

Ämnesbeskrivning

Den medicinska enheten är ett högspecialiserat centrum för barnkirurgi och för närvarande en av två rikssjukvårdsenheter för anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom, vaginal atresi, blåsextrofi, diafragmabråck och esophagusatresi.

Din roll

Innehavaren av detta lektorat bör driva internationellt konkurrenskraftig forskning inom barnkirurgi med onkologisk inriktning, både avseende experimentella metoder för analys av tumörmodellerande faktorer samt applicering av dessa i experimentella kliniska studier. Det föreligger ett stort behov av att utveckla nya metoder för behandling av t.ex. neuroblastom och för detta krävs en kombination av grundläggande tumörbiologisk forskning och implementering i klinisk verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår att aktivt medverka i undervisning av läkarstudenter, ST-läkare och specialistläkare på både grundnivå och avancerad nivå inom barnkirurgi samt att handleda doktorander och postdoktorer.

Anställningen är förlagd vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, på 50 procent av heltid, samt anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, på 50 procent av heltid.

Sökande förväntas även att:

 • utöva ett strategiskt ledarskap inom barnkirurgisk forskning.
 • aktivt delta i det övergripande utvecklingsarbete som löpande görs vid avdelningen, institutionen och Karolinska Institutet.
 • facilitera innovativa och ömsesidiga samarbeten mellan den kliniska barnkirurgin och barnonkologin såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet utmärkt vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet.

Innehavaren av detta lektorat förväntas driva en internationellt konkurrenskraftig forskning inom området mätt i antal och kvalitet på publikationer i internationella granskade tidskrifter under de senaste sju åren. Innehavaren måste ha en aktiv forskningsverksamhet och publicering inom ämnesområdet som principal investigator samt erhållit anslag som huvudsökande och medsökande i konkurrens de senaste fem åren och varit huvudhandledare till forskarstuderande.

Sökande ska ha meritering och aktuell erfarenhet som lärare på grund/avancerad nivå.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Därför ska sökande inneha läkarexamen samt specialistkompetens inom barn- och ungdomskirurgi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (3).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • erfarenhet som principal investigator för kliniska studier
 • erfarenhet av onkologisk kirurgi
 • erfarenhet av samarbeten mellan discipliner

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • erfarenhet av experimentell och translationell forskning

Då den tilltänkta anställningen handlar både om att utveckla forskningsområdet och framtida ledarskap, kommer personliga meriter som samarbetsförmåga samt internationell erfarenhet och nätverk att vara viktiga.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Solna och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

https://ki.se/kbh

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3790/2022
Kontakt
 • Klas Blomgren, vice prefekt , klas.blomgren@ki.se
 • Tomas Wester, Verksamhetschef för Medicinsk enhet , tomas.wester@ki.se
Facklig företrädare
 • John Inge Johnsen, SACO, john.inge.johnsen@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
Publicerat 2023-08-14
Sista ansökningsdag 2023-09-04

Tillbaka till lediga jobb