- med inriktning mot utbildning och forskning

Institution

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

NVS bedriver experimentell, klinisk, vårdvetenskap och epidemiologisk forskning med särskild inriktning på åldrande och sjukdomar hos äldre. Vår forskning inom demensområdet är internationellt mycket framgångsrik. Framgångsrik forskning bedrivs också på olika andra områden, inklusive stroke, cancer och reumatologi. Forskningen är av translationell natur, från gener till prevention, behandling, rehabilitering och vård. Större delen av vår forskning utförs i nära samarbete med vården och vi strävar efter att snabbt genomföra resultaten i klinisk praxis.

Sektionen för klinisk geriatrik

Sektionen bedriver forskning och utbildning inom geriatrik på grund- och avancerad nivå liksom doktorandutbildning. Forskningen är mångfacetterad och genomförs i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. Forskningen är kliniskt inriktad med inriktning på diagnos och behandling av neurodegenerativa sjukdomar, såsom demens och Parkinsons sjukdom, men också på läkemedel hos äldre, klinisk näringslära, stroke och rehabilitering. Vår kompetens ligger främst inom området bildbehandling, registerforskning och translationell forskning. Sektionen har ett nära samarbete med Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Verksamheten är tvärvetenskaplig och omfattar medicinsk forskning samt forskning inom psykologi, arbets- och fysioterapi, samt logopedi.

Arbetsuppgifter

Vi söker en kvalificerad och engagerad forskare med starkt engagemang för att utveckla forskning och utbildning inom geriatrik med fokus på geriatrisk skörhet, multisjuklighet och kognition. Professuren kommer att inrättas vid Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för klinisk geriatrik. Den sökande förväntas utveckla ämnet geriatrik samt att undervisa och handleda studenter, doktorander och postdoktorer. Dessutom kommer den sökande att ansvara för den viktiga uppgiften att öka den forskningsbaserade utbildningen. Uppgifterna skall inriktas mot strategisk utveckling av ämnet, utbildning på grund och avancerad nivå, samt handledning av doktorander, egen forskningsverksamhet samt stimulering av nationella och internationella samarbeten. Det nära samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset ger stora möjligheter till kliniska forskningssamarbeten. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse utifrån verksamhetens behov och kan förändras över tid.

Anställningen kommer att kombineras med klinisk tjänstgöring vid Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och när  klinisk  skicklighet.(Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. För anställningen krävs god förmåga att samordna och leda.

Omfattande erfarenhet av och skicklighet i utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning krävs och pedagogisk forskning är en merit. Pågående handledning av doktorander är meriterande. Den sökande skall också ha en tydlig forskningsprofil inom geriatrik med fokus på skörhet, multimorbiditet och kognition med internationell publicering, dokumenterad erfarenhet av samverkan, internationella samarbeten samt akademiska ledningsuppdrag. Den sökande skall ha läkarexamen samt specialistkompetens i geriatrik.   

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i geriatrik vid Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i geriatrik, eller motsvarande, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6603/2018
Kontakt
  • Maria Eriksdotter, Head of Department, 46 8 524 864 79, prefekt@nvs.ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Head of Administration, 46 8 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Eric Westman, Head of Division, 46 73 655 51 79, eric.westman@ki.se
  • Martin Annetorp, tf Temachef Åldrande, 46 72-59 57 244, martin.annetorp@sll.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Inapoi la locuri de munca vacante