- med inriktning mot utbildning och forskning

Institution

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Genom ett nära partnerskap mellan akademi och sjukvård utbildas inom institutionen nästa generation professionella inom sjukvård och forskning. Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, har 14 enheter och 1 sektion med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildningsverksamheten omfattar utbildning av audionomer, logopeder, läkare och röntgensjuksköterskor. 

Vid Enheten för logopedi bedrivs utbildning och forskning inom olika områden av tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. Forskningen och forskarutbildningen vid Enheten för logopedi bedrivs i grupperingar med olika fokus: röststörningar, tal- och språkstörningar, språkliga och kognitiva störningar samt ät- och sväljsvårigheter. Enheten har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska institutet. Vid Enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå, som fristående kurser som kan användas i en masterexamen i logopedi.

Arbetsuppgifter

Anställningen är avsedd att förenas med en anställning som logoped.

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Arbetsuppgifterna omfattar forskning med inriktning på att öka kvalitet och kvantitet inom området förvärvade kommunikationsstörningar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Den som anställs förväntas initiera och leda forskningsprojekt, rapportera forskningsprojekt, handleda doktorander till disputation, initiera, upprätthålla och utveckla aktiva vetenskapliga och pedagogiska forskningssamarbeten på såväl nationell som internationell nivå samt söka anslag.

Den som anställs ska aktivt stimulera enhetens lärares forskningsanknytning och verka för stark vetenskaplig och pedagogisk forskningsanknytning av utbildning, bedriva undervisning som är baserad på forskning i lärande inklusive verksamhetsintegrerat samt inneha ansvarsuppdrag på logopedprogrammet och vid enheten för logopedi.

Vid förenad anställning med klinisk verksamhet, ska den som anställs verka för evidensbaserad verksamhet genom att etablera nya terapiformer eller behandlingsprinciper genom implementering av egen forskning eller forskning som baseras på nationella eller internationella rön.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningen är avsedd att förenas med klinisk tjänstgöring som legitimerad logoped vid berörd sjukvårdsenhet och därför ska sökanden inneha logopedexamen eller motsvarande och uppfylla krav för legitimation i Sverige. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs. 

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (1).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheteten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-427/2019
Kontakt
  • Anette Lohmander, Professor, Head of unit, 08-524 889 01, anette.lohmander@ki.se
  • Mats Blennow Bohlin, Professor, Head of department, 08-524 877 08, Mats.Blennow@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
Publicerat 2019-08-15
Sista ansökningsdag 2019-10-22

Wróć do ofert pracy