Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

Institutionen bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för kirurgi och urologi, anestesi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi.

Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har 80 registrerade doktorander och ca 5-10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ca 250 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges årligen ett antal kurser för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde ortopedi vid Danderyds Sjukhus AB har en stor verksamhet, inte minst inom akut omhändertagande och avancerade artroplastikoperationer (speciellt revisionsplastiker). Danderyds sjukhus har nu Sveriges näst största akutmottagning där ortopedakuten är en stor enhet. Vid enheten för ortopedi vid KIDS finns idag en senior professor. Den nya tjänsten är en ersättningsrekrytering för den professor som går i pension. Vid enheten bedrivs patientnära forskning kopplat till sjukhusets patientuppdrag samt utbildning inom momentet ortopedi inom kursen medicin – inriktning kirurgi vid läkarprogrammet. Institutionen vill nu rekrytera en ny professor som ska leda forskningen och även ansvara för undervisningen inom ämnet.

Då sjukhusets huvudsakliga patientuppdrag inom ortopedin omfattar akut verksamhet och ledplastikkirurgi (speciellt revisionsplastik) så måste sökanden besitta kompetens inom detta kirurgiska område.

Tjänsten omfattar 50% klinisk tjänstgöring och 50% akademisk tjänstgöring.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. Då tjänsten omfattar patientkontakt omfattar så måste sökanden hantera svenska språket enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare i ortopedi med inriktning mot ledplastikkirurgi (speciellt revisionsplastik)vid verksamhetsområde ortopedi vid Danderyds sjukhus, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i ortopedi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Innehavaren behöver ha en mycket god samarbets- och ledarskapsförmåga för arbete med övriga sjukhus i länet där undervisning inom ämnet sker.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-6194/2018
Kontakt
  • Erik Näslund, +46 8 12 35 50 17
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Claes Frostell, 073-962 01 83, claes.frostell@ki.se
Publicerat 2019-07-05
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Wróć do ofert pracy