Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Jakobssons forskargrupp vid Karolinska Institutet undersöker de molekylära mekanismer som styr blodkärlsbildning och funktion under såväl normal utveckling som i patologiska tillstånd, med målet att utveckla nya terapier för kärlrelaterade sjukdomar. Genom att använda teknologier såsom inducerbara genetiska manipulationer i modellsystem, lineage tracing, konfokal live imaging etc, skapas djup grundläggande kunskap som appliceras för terapeutisk utveckling. Forskningsmiljön erbjuder tillgång till olika verktyg som läkemedelsscreeningsplattformar, proteomik, enkelcells RNA-sekvensering och spatial transkriptomik. Jakobssons grupp är integrerad i en högpresterande vetenskaplig miljö med nära kliniska kopplingar. Se några av Jakobssons bidrag: Jin et al, Nat. Cell Biol., 2017; Wang et al, Development, 2017; Wang et al, Sci. Rep., 2018; Tual-Chalot et al, Circ. Res., 2020; Krimpenfort et al Exp. Eye Res. 2023, Guimaraes et al, Science, 2024.

Ämnesbeskrivning

Vårt nuvarande projekt fokuserar på att avslöja dynamiken i cellsignalering i skärningspunkten mellan flödeskrafter och ligandinducerade svar, vilket är avgörande för att förstå vaskulär missbildning associerad med ärftliga mänskliga vaskulära sjukdomar. Genom att använda musmodeller tillsammans med avancerade teknologier, inklusive enkelcells RNA-sekvensering, strävar vi efter att avkoda intrikata cellulära mekanismer. För en översikt, besök vår websida: (http://ki.se/en/mbb/lars-jakobsson-group).

Du kommer att ansluta dig till Dr. Lars Jakobssons grupp inom avdelningen för vaskulär biologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Forskningen bedrivs i Biomedicum, ett forskningscentrum i centrala Stockholm.

Din roll

Vi söker en högmotiverad, kreativ och vetenskapligt nyfiken lagspelare med en doktorsexamen i molekylär-/utvecklingsbiologi inriktad mot vaskulär biologi. Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt leda projekt till publicering. Mer än 15 publikationer i väletablerade tidskrifter, varav minst en som korresponderande författare, är ett krav. Han/hon bör ha dokumenterad erfarenhet av användning av genetiska musmodeller av vaskulär missbildning samt live-imaging av organkulturer i 3D. Kandidaten bör behärska konfokalmikroskopi (Leica SP8), bildanalys, muskolonihantering, in vivo musförsök, analys av hjärn- och retinala kärl, cellisolering för enkelcellsanalys, vävnadsodling, analys av cellsignalering, kloning med virala vektorer och rutinmässig bioinformatik. Stark kommunikationsförmåga och skicklighet i engelska, i både tal och skrift, är ett krav.

Behörighetskrav

Behörighetskraven anger de absoluta krav som ställs för att bli forskningsspecialist och ska här förstås som den grad av skicklighet som krävs för att utses till forskningsspecialist

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Bedömningsgrunder

Följande dokument, skrivna på engelska, ska bifogas ansökan: 
    • Curriculum vitae, inklusive avhandlingstitel och disputationsdatum. 
    • Fullständig publikationslista. 
    • Motiveringsbrev (som förklarar forskningsintressen och expertis, högst en sida). 
    • Lista över tre referenser. Ansökningar bör skickas genom Varbi rekryteringssystem, eller direkt via e-post till Lars.jakobsson@ki.se. Vi kommer att granska ansökningar löpande efter inlämning.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-06-17

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 September 2024
Löneform Monthly
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2370/2024
Kontakt
  • Lars Jakobsson, lars.jakobsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Anurupa Nagchowdhury (OFR), anurupa.nagchowdhury@ki.se
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-06-17

Tillbaka till lediga jobb