Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till verksamhetsförlagd utbildning och klinisk forskning av toppkvalitet?

Vi söker en lärare på professorsnivå som med stort intresse och engagemang vill leda och utveckla forskningsanknuten klinisk utbildning med fokus på akutsjukvård inom läkarprogrammet.

Ämnesbeskrivning

Institutionen för medicin, Solna (MedS), har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsprofiler inom biomedicin och klinisk medicin på hög internationell nivå. Akutsjukvård utgör en central del av klinisk medicin och i kurserna i det nya sexåriga läkarprogrammet läggs stor vikt för att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper avseende diagnostik och handläggning av akuta och allvarliga invärtesmedicinska tillstånd. Avdelningen för klinisk medicin vid MedS ansvarar för kurserna i klinisk medicin som till största del genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. För att säkra forskningsanknuten högkvalitativ undervisning finns behov av en lärare på professorsnivå som bedriver forskning och utbildning på en hög internationell nivå vid Institutionen för medicin, Solna, förenat med anställning inom ME Akut på Karolinska universitetssjukhuset.

Din roll

Den person vi söker förväntas leda och utveckla institutionens kurser på det sexåriga läkarprogrammet inom klinisk medicin där akutsjukvård ingår. I uppdraget ingår att tillse att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset och de andra samverkande akutsjukhusen genomförs med hög kvalitet. Vidare ingår att bedriva egen forskning som forskargruppsledare med egen grupp på en internationellt konkurrenskraftig nivå.

Professuren kommer vara förenad med anställning som specialistläkare inom akutsjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Fördelningen avses vara 51 procent vid MedS och 49 procent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Den sökande ska ha erfarenhet av att utveckla och ansvara för kurs inom läkarprogram nationellt eller internationellt samt vara forskningsledare med egen etablerad forskningslinje och egna doktorander. 

Därutöver gäller att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i akutsjukvård vid ME Akut, Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i akutsjukvård samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom den kliniska tjänstgöringen och undervisningsuppdraget förväntas genomföras på svenska ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  • kursansvar för verksamhetsförlagd undervisning inom akutsjukvård för läkare
  • bedrivit framgångsrik forskning på hög internationell nivå inom akutsjukvård
  • ledarskapsuppdrag inom FoUU-verksamhet

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • förmåga att etablera forskningssamarbeten och nätverk med andra forskare, både nationellt och internationellt
  • engagemang i etableringen och skrivande av nationella och internationella riktlinjer inom akutsjukvård

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet respektive ME Akut, Karolinska Universitetssjukhuset

Institutionen för medicin, Solna

 Din karriär fortsätter härAnsökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-26/2023
Kontakt
  • Gunnar P. Nilsson, bitr. prefekt, MedS KI, gunnar.p.nilsson@ki.se
  • Malin Mörner, verksamhetschef ME Akut , malin.morner@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-06-07
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb