Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Avdelning
Vår forskargrupp består av seniora och juniora forskare, biostatistiker, administratör, doktorander och läkarstudenter. Vi bedriver klinisk och epidemiologisk forskning om sjukdomar och kirurgi inom övre mag-tarmkanalen, dvs. matstrupe och magsäck, med fokus på matstrups- och magsäckscancer. Våra datakällor är främst kliniska datainsamlingar samt nationella hälsodataregister. Vi har stora kontaktnät, ett strukturerat arbetssätt att utveckla nya projekt och har seminarier, ’journal clubs’ och ’methods clubs’. Vid den senaste externa granskningen av alla forskargrupper vid Karolinska Institutet (”ERA2010”) fick vår grupp högsta betyg (”Outstanding”) inom cancerforskning. Forskargruppledare är Jesper Lagergren, professor och överläkare i kirurgi. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida:

https://ki.se/mmk/ovre-gi-kirurgi

Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig postdoktoral forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning med den metodik som är av relevans för anställningen, dvs. klinisk eller epidemiologisk forskning, helst inom övre mag-tarmsjukdomar. Meriterande faktorer är dokumenterade kunskaper i epidemiologisk metodik, registerbaserad forskning, statistisk analys, och framgångsrikt skrivande av vetenskapliga artiklar och projektansökningar. Huvudsakligt fokus kommer att vara att bedriva forskning, innefattande författande av originalartiklar, meta-analyser och översiktsartiklar. Undervisning är begränsad, men kan inkludera undervisning vid doktorandkurser, seminarier och ’journal clubs’. Den sökande kommer att handledas av Jesper Lagergren och förväntas samarbeta och kommunicera bra med alla gruppens medlemmar.

Kvalifikationer
Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Ansökningarna kommer att bedömas utgående från de sökandes vetenskapliga kvalifikationer såväl som de ovan efterfrågade erfarenheterna och kunskaperna. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig kvalitet. Skicklighet i klinisk forskningsmetodik och studiedesign (modern epidemiologi) samt biostatistik är särskilt meriterande. Sökanden bör ha god förmåga att analysera och tolka kliniska och epidemiologiska data och skicklighet i att skriva vetenskapliga artiklar på engelska. Dokumenterad kunskap om och intresse för övre mag-tarmsjukdomar och klinisk medicin är också meriterande. Vi vill betona att kunskap i laboratorietekniker och grundvetenskaplig forskningsmetodik inte är av relevans för denna anställning.

Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, engagemang och social kompetens. God samarbetsförmåga är en förutsättning. Utmärkta kunskaper i engelska i både skrift och tal krävs (eftersom engelska är det språk vi främst använder inom gruppen).

För anställningen viktar vi främst vetenskaplig skicklighet (faktor 3), men tar även hänsyn till erfarenhet av undervisning (faktor 1), klinisk kunskap (faktor 1) och administrativ kompetens (faktor 1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista (inkl journal impact factor och antal citeringar enligt Web of Science)
  3. Personligt brev som beskriver varför du skulle passa för denna anställning (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

En postdoktoral forskare vid Karolinska Institutet innebär en tidsbegränsad anställning som ett första karriärsteg efter doktorsexamen. Denna anställning avser två år, men förlängning med upp till två ytterligare år kan bli möjligt. Anställningen avser i första hand heltid, men deltidsanställning kan övervägas om den framgångsrike sökande så föredrar.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4884/2018
Kontakt
  • Jesper Lagergren, professor, +46 8 517 760 12, +46 70 227 40 88
Facklig företrädare
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
  • SACO, saco@ki.se
Publicerat 2018-09-11
Sista ansökningsdag 2018-10-14

Terug naar vacatures