Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom området miljömedicin i vid bemärkelse. IMM bedriver världsledande forskning inom områdena epidemiologi, biostatistik, arbets- och miljömedicin, toxikologi och fysiologi, med syfte att klargöra hur faktorer i miljö och levnadsförhållanden påverkar vår hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom området miljömedicin och befolkningens hälsa.

Ämnesbeskrivning

Epidemiologi är läran om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp i befolkningen, och det här utlysta lektoratet har ett fokus på deskription och bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdom hos den äldre delen av befolkningen, samt analys av den demografiska utvecklingen och förändrat sjukdomspanorama bland äldre, för att bidra till förståelse för hur sjuklighet och vårdbehov förändras över tid i olika grupper utifrån ålder, kön och sociodemografiska faktorer. Med en alltmer åldrande befolkning i stora delar av världen är epidemiologisk forskning som söker identifiera risk och friskfaktorer som påverkar hälsan hos äldre av stor betydelse, liksom att genom en kombination av epidemiologisk och demografisk metodik öka förståelsen för befolkningsstrukturens betydelse för hälso- och sjukvården i ett samhällsperspektiv.  

Din roll

Anställningens inriktning är forskning. Vi söker forskare som kan utveckla ämnet och kombinera metodik från både epidemiologi och demografi, och innovativt använda våra unika resurser i form av nationella och nordiska populations- och hälsodataregister, kvalitetsregister och detaljerade administrativa data. Handledning av doktorander och undervisning på institutionens grund- och forskarutbildning förväntas, bl.a. på kurserna i epidemiologi på Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap, inklusive kursansvar och inom forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi, samt inom det interdisciplinära utbildningsprogram på forskarutbildningsnivå som leds av IMM, där epidemiologi och demografi ingår. Som lektor förväntas man också bidra till akademiskt ledarskap och vara engagerad i institutionens utveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (och när tillämpligt, även klinisk skicklighet).(Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Sökanden ska vara en aktiv och självständig forskare inom åldrandets epidemiologi, livslängd, mortalitet, hälsa och sjuklighet, samt ha förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Sökanden ska ha erfarenhet av doktorandhandledning, samt dokumenterad kunskap och erfarenhet av att leda undervisning inom epidemiologisk teori och metodik.

Sökanden ska också ha dokumenterad erfarenhet av att bedriva epidemiologisk forskning baserad på stora populationsbaserade dataset, och av att tillämpa demografiska metoder inom sin forskning.

Bedömningsgrunder 

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet samt utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Sökanden ska vara en aktiv och självständig forskare inom åldrandets epidemiologi, livslängd, mortalitet, hälsa och sjuklighet, samt ha förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Sökanden ska ha erfarenhet av doktorandhandledning, samt dokumenterad kunskap och erfarenhet av att leda undervisning inom epidemiologisk teori och metodik.

Sökanden ska också ha dokumenterad erfarenhet av att bedriva epidemiologisk forskning baserad på stora populationsbaserade dataset, och av att tillämpa demografiska metoder inom sin forskning.

 

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har

  • Bedrivit forskning av hög kvalitet inom åldrandets epidemiologi och demografi under de senaste åren och visat potential att fortsätta bedriva forskning av hög kvalitet.
  • Publicerat forskningsresultat av hög kvalitet i tidskrifter med peer-review inom åldrandets epidemiologi och demografi, och haft en framstående plats i författarlistan, eller på annat sätt demonstrera en ledande roll i arbetet.
  • Varit huvudsökande för erhållna externa forskningsmedel i epidemiologi i nationell och/eller internationell konkurrens under de senaste fem åren, samt ha potential att erhålla ytterligare forskningsfinansiering.
  • Dokumenterad erfarenhet av att leda en forskargrupp.
  • Visat förmåga att använda epidemiologiska och demografiska metoder.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning

omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2855/2022
Kontakt
  • Maria Feychting, Professor, Epost:maria.feychting@ki.se
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, Epost:niklas.andersson@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, Epost:anne.bostrom@ki.se
  • Anda Gliga, Saco-S, Epost:anda.gliga@ki.se
Publicerat 2022-10-31
Sista ansökningsdag 2022-11-28

Tillbaka till lediga jobb