- med inriktning mot forskning

Enhet

Enheten för obstetrik och gynekologi vid Institution Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet är en akademisk enhet som verkar i nära samarbete med Patientområdena Gynekologi och Reproduktionsmedicin/Graviditet och Förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Enheten ger teoretisk och praktisk utbildning och träning till medicine studerande och tillhandahåller forskningsmiljöer och postgraduate utbildning för forskarstuderande, postdocs samt läkare och barnmorskor.

Enheten har idag cirka 50 medarbetare. Ett flertal forskargrupper är verksamma inom klinisk, grund- och translationell forskning. Vid enhetens experimentella laboratorier bedrivs forskning inom assisterad reproduktionsteknik (ART), infertilitet, bevarande av fertilitet, embryonal stamcells biologi, fetala terapier, fetal regenerative medicin, reproduktionstoxikologi, placenta imaging och biologi, avancerade ultraljudsmetoder för att studera fetal kardiovaskulär fysiologi etc. En klinisk forskningsenhet finns också inom patientområdet vid Karolinska Universitetssjukhuset. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges enhet för reproduktionsmedicin finns state-of-the art faciliteter för handläggning av problem kring fertilitet inclusive pre-implantatorisk genetisk diagnostik. Enheten har av ESHRE ackrediterats för subspecialitetsutbildning.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot forskning. Sökanden förväntas:

 1. Utöva ett strategiskt ledarskap i reproduktionsmedicinens framkant som resulterar i högkvalitativ klinisk och translationell forskning publicerade i vetenskapliga publikationer med hög impakt, införande av nya tekniska lösningar och förbättrade utfall för patienterna
 2. Utveckla och utvärdera nya reproduktionsmedicinska interventioners och behandlingsstrategiers effektivitet och säkerhet.
 3. Aktivt handleda doktorander och postdoktorer samt delta i utbildningen av yngre läkare och medicine studerande.
 4. Aktivt delta i sedvanliga akademiska aktiviteter vid Karolinska Institutet såsom disputationer, arrangerande av kurser, bedömning av forskningsbidrags-ansökningar och delta i postgraduate utbildning.
 5. Facilitera innovativa och ömsesidiga samarbeten med industrin och inom akademin, främja etiska principer inom forskning och klinisk praxis, på ett transparent sätt till allmänheten förmedla forskning samt vara en god representant för Karolinska Institutet vid internationella möten och konferenser. Inta en ledande roll i internationella organisationer inom human reproduktion, fertilitet och embryonal medicin. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet

Vi söker en starkt motiverad forskare med doktorsexamen inom endera medicin, reproduktionsbiologi, molekylärbiologi, genetik, imaging, bioinformatik eller annat relevant forskningsområde. Sökanden måste uppfylla Karolinska Institutets krav för anställning som professor avseende vetenskapliga, pedagogiska, administrativa och ledarskapserfarenhet.

Vi söker en medarbetare med visad förmåga att ta fram nya teknologiska lösningar, strategiskt leda en forskargrupp, samarbeta internationellt, framgångsrikt söka och erhålla forskningsfinansiering från stora anslagsgivare (såsom Vetenskapsrådet, brittiska medicinska forskningsrådet-MRC, europeiska medicinska forskningsrådet-MRC, National Institute of Health-NIH, och andra nationella bidragsgivare), ta initiativ till och genomföra multicenterstudier eller leda stora forskningskonsortier.

Sökanden skriver och talar engelska flytande. Goda kunskaper i svenska, norska eller danska är en merit.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Meriterande är ett genuint intresse, erfarenhet, förståelse av mekanismerna för och metoder för att utvärdera nya behandlingsmetoder vilka syftar till att förbättra andelen implantationer och minska spontana aborter vid behandling för infertilitet. Vidare utveckla och utvärdera nya tekniker för imaging, erfarenhet att vetenskapligt använda och analysera stora databaser, applicera bioinformatik inom “deep learning/artificiell intelligens syftande till att skapa algoritmer som kan predicera framgångsrik ART.

Läkarlegitimation med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi, liksom klinisk kompetens inom ART och handläggning av infertilitet, eller annan klinisk erfarenhet är en merit men inte ett krav då anställningen kan komma att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i obstetrik och gynekologi vid Patientområdet Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Tema Barn och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Sökanden ska då inneha uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-742/2019
Kontakt
 • Ganesh Acharya, Head of unit, ganesh.acharya@ki.se, +46 704381591
 • Mats Blennow, Head of Department, mats.blennow@ki.se
Facklig företrädare
 • Christina Hebert, OFR, 08-585 838 77
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-08-31

Retour aux postes vacants