Institutionen för onkologi-patologi, Medicin Solna eller Medicin Huddinge

~ Inriktning mot forskning ~

Den aktuella tjänsten förläggs utifrån sökandes profil och önskemål till någon av tre möjliga institutioner vid Karolinska Institutet (Institutionen för Onkologi-Patologi, Medicin Huddinge eller Medicin Solna) och till en klinik inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Institutionen för onkologi-patologi (Onk-Pat) bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 36 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och institutionen har cirka 120 doktorander.

Institutionen för Medicin Huddinge (MedH) bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper, samt tre centrumbildningar.

Institutionen för Medicin Solna (MedS) är en av de största institutionerna på KI och består av 46 forskargrupper vid 12 avdelningar som representerar breda medicinska områden. Institutionen har för närvarande 170 registrerade doktorander.

Klinisk onkologi eller hematologi är ett brett och dynamiskt forskningsområde och kliniskt verksamhetsområde. Förbättrad diagnostik, men framför allt förbättrad behandling och omhändertagande, har lett till att fler cancerpatienter botas. Väsentligen fler individer lever också längre med sin cancersjukdom varför livskvalitet och sidoeffekter blir allt viktigare att studera. Parallellt med detta har behovet av förbättrad prevention, tidig upptäckt, men framför allt utvecklandet av ännu effektivare terapier blivit större. Det är också viktigt att förstå varför vissa cancerbehandlingar inte fungerar, samt kartlägga varför de i vissa fall är framgångsrika, och varför de i vissa patienter ger kraftiga biverkningar och i andra inte.

I den aktuella tjänsten förväntas innehavaren genomföra/vara involverad i såväl prekliniska, translationella, som kliniska studier inom hematologi eller onkologi. Studierna kan t.ex. innefatta bättre möjligheter att förutse behandlingssvar, identifierandet av nya behandlingsstrategier, ökad förståelse av resistensmekanismer som icke sällan utvecklas, samt hur dessa mekanismer kan förändras under sjukdomsprogress och utvecklande av tumörheterogenitet. Det är vidare av stor vikt att försöka förstå hur etablerade och nya behandlingar kan optimeras och hur man kan skräddarsy behandlingar för enskild individ och, om möjligt, minimera biverkningarna.

Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer (StratCan) vid Karolinska Institutet stödjer tjänsten med lönemedel till lektorsanställningen under en inledande period. Det finns väsentligt behov av akademiska kombinationstjänster för området särskilt avseende solida tumörer, dvs onkologi.

Arbetsuppgifter
Anställningen är förlagd vid en av tre möjliga institutioner vid KI: Inst. för onkologi patologi, Inst. för Medicin Solna, eller Inst. för Medicin Huddinge, med omfattning 70% av heltid samt klinisk anställning som specialistkompetent läkare eller motsvarande i onkologi eller hematologi vid en klinik inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset på 30% av heltid. Eventuellt kan en viss justering mellan Karolinska Institutet/ Karolinska universitetssjukhuset diskuteras.

Anställningen kommer i huvudsak att vara inriktad mot forskning. Den anställde lektorn förväntas tillföra akademiskt ledarskap inom preklinisk och klinisk onkologi eller hematologi. I arbetsuppgifterna ingår att fungera som principal investigator (PI) och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, samt handleda doktorander och disputerade juniora forskare. I anställningen ingår också undervisning på grund-, avancerad-, eller forskar-utbildningsnivå. Vidare förväntas innehavaren bidra till och utveckla klinisk onkologi eller hematologi inom sjukvården.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, klinisk skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordningen). 

Sökande ska vara en lektorskompetent forskare med aktiv internationellt ledande cancerforskning inom onkologi eller hematologi.

Sökande ska vara en kliniskt aktiv läkare inom klinisk onkologi eller hematologi. Sökande ska vara legitimerad läkare utfärdad av Socialstyrelsen, ha flerårig klinisk yrkesverksamhet, samt vara flytande i tal och skrift i svenska språket.  

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid en klinik inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i klinisk onkologi eller hematologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Bedömningsgrunder
Anställningen har en inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), klinisk skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Förmåga att genomföra vetenskapliga samarbeten och extrahera extern finansiering är meriterande.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna eller Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-6011/2018
Kontakt
  • Kamila Czene, kamila.czene@ki.se
  • Jonas Bergh, jonas.bergh@ki.se, 08-51774310
Facklig företrädare
  • Andreas Lundqvist, SACO, , 08 517 768 84
  • Helen Eriksson, OFR, , 08 524 823 38
Publicerat 2019-06-04
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Retour aux postes vacants