Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) har en lång tradition av klinisk forskning och utbildning. KI SÖS bedriver klinisk behandlingsforskning och doktorandutbildning inom flera olika områden. Vi söker nu en professor som kan ansvara för och utveckla forskningen inom anestesi- och intensivvård.

Ämnesområde

Verksamhetsområde anestesi och intensivvård är ett forskningsaktivt verksamhetsområde som bedriver forskning inom prehospital-, akutmedicinsk- och per/postoperativ vård. Då verksamhetsområdet har 12 intensivvårdsplatser bedrivs omfattande forskning kring kirurgisk intensivvård. Forskningen har fokus på vårdkedjor och har som största profilområden sepsis och diabetes. Området bedriver också omfattande forskning inom omvårdnad med stor vikt vid patienters upplevelser i samband med och vid rehabilitering efter intensivvård. Sjukhuset har en av Europas största akutmottagningar vilket borgar för ett stort antal patienter. Verksamhetsområdet har även tillgång till experimentell stordjursforskning. Vidare bedrivs utbildning för både läkare och sjuksköterskor. Inom anestesi och intensivvård arbetar idag en professor emeritus, en lektor/docent samt två ytterligare docenter, 5 disputerade och 15 doktorander.

Din roll

Anställningen som professor och specialist i anestesi och intensivvård innebär ett övergripande ansvar för forskningen inom anestesi och intensivvård på verksamhetsområde anestesi och intensivvård på Södersjukhuset. En viktig del i arbetet kommer att vara att leda sepsisforskningen på KI SÖS.

Anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid verksamhetsområde anestesi och intensivvård vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är av stort värde för att kunna organisera den kliniska forskningen på bästa sätt. Tjänsten innebär 50% kliniskt arbete och 50% forskning. Sökande kommer vidare att vara en del i utbildningen inom läkarprogrammet samt fungera som FoUU-grupps ordförande inom verksamhetsområdet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet, samt klinisk skicklighet. (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Den sökande ska ha erfarenhet av klinisk forskning, klinisk utbildning inom läkarprogram, kliniskt arbete samt handledning på olika nivåer, inklusive doktorandhandledning.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid verksamhetsområde anestesi- och intensivvård vid Södersjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i anestesi- och intensivvård eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Södersjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning.

Då det kliniska arbetet innefattar patientkontakt fordras goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat erfarenhet av forskning kring sepsis.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat erfarenhet av att leda nationella och internationella samarbeten.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?


En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Södersjukhuset 

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset | Karolinska Institutet (ki.se)

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

För den kliniska anställningen vid Södersjukhuset krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Södersjukhuset innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4175/2022
Kontakt
  • Per Tornvall, prefekt, 08-52487504
Facklig företrädare
  • Claes Frostell, SACO,08-12358116
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-06-01

Tillbaka till lediga jobb