Karolinska Institutet,

Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Doktoranden kommer att verka i Pontus Blombergs forskargrupp vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Huddinge. Gruppen samarbetar nära med Professor Edvard Smith och Docent Rula Zain. Forskningen är inriktad på icke-viral genöverföring och oligobaserad genterapi.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Projektet är fokuserat på att utveckla nya effektivare och säkrare icke-virala vektorer för DNA vaccination och genterapi. Det rör sig om att studera framställning och tillämpning av s k minicirklar som är cirkulära DNA molekyler som endast innehåller eukaryota gensekvenser. Utöver det ingår det i projektet att utveckla nukleinsyrebaserade behandlingsstrategier för en rad neurologiska sjukdomar. Doktoranden förväntas aktivt driva projektet framåt vilket innefattar planering och utvärdering av experiment och resultat.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Ange här även om det finns andra formella behörighetskrav, utöver de ovan, som de sökande måste ha för att komma ifråga för detta projekt, t.ex. viss utbildning, kunskaper i svenska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den sökande ska vara väl förtrogen med cell- och molekylärbiologiska metoder samt har experimentell bakgrund inom biokemiska och molekylära analysmetoder med fokus på oligonukleotid-baserade frågeställningar. Andra egenskaper som värdesätts är analytisk förmåga och självständighet. Du ska även vara strukturerad och kunna arbeta i team.

Bedömningsgrunder

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Tohtoripaikka
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Referensnummer 2-3237/2018
Kontakt
 • Pontus Blomberg, pontus.blomber@ki.se
Facklig företrädare
 • Emilie Hultin och Annica Lindkvist, SACO , emilie.hultin@ki.se, annica.lindkvist@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
 • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-07-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin