Karolinska Institutet, LIME

Institution
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime. Tjänsten är placerad i enheten för bioentreprenörskap i Medical Management Center.

Du kan läsa mer om institutionens verksamhet på https://ki.se/lime.

Vi söker en adjunkt med intresse för utbildning i vetenskaplig kommunikation till en kurs på forskarutbildningen - ”Att kommunicera vetenskap i olika sammanhang med fokus på muntlig och visuell kommunikation”. Kursen ges av Enheten för bioentreprenörskap i Medical Management Center i institutionen för lärande, informatik, ledning och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Om utbildningen
De huvudsakliga uppgifterna består i att vara kursansvarig och examinator för den fristående doktorandkursen, ”Att kommunicera vetenskap i olika sammanhang med fokus på muntlig och visuell kommunikation”. Kursen riktar sig till doktorander och är godkänd och etablerad av styrelsen för doktorandutbildning vid Karolinska Institutet. Kursens syfte är att presentera sin egen forskning muntligt och visuellt, anpassat till olika målgrupper. I kursen ingår också att reflektera över egna såväl som kurskamraters färdigheter och förmågor att presentera.

Kursplanen finns på: http://kiwas.ki.se/katalog/kursplan/show/2311. Kursen ger r 3 högskolepoäng och arbetsformen är ”blandat lärande”.  Kursen pågår 3 veckor, varav 5-6 dagar av kursen planerad som Face-2-Face-sessioner på campus.

Pedagogiken bygger på aktuell forskning inom området, bästa praxis från yrkesverksamma samt kursdeltagarnas erfarenheter inom vetenskaplig kommunikation.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär kurshantering inklusive undervisning och kursadministration och ställer höga krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av kursen, implementering av adekvat kursinnehåll, budgetering, schemaläggning, säkerställande och bokning av resurser för implementering, I arbetet ingår också att bedöma och utvärdera kursdeltagarnas arbete samt kommunikation med kursdeltagare och berörda lärare, administrativ personal och gästföreläsare vid institutionen. Dessutom innebär arbetet kommunikation med universitetets doktorand Kurs och programkommittén, samt uppföljning och utvärdering av lärande, och samarbete med kursadministratören för att ansöka om ersättning. Vidare ingår i uppdraget att delta i revidering av kursplan vid behov och/eller ansökan om ytterligare fristående kurser i vetenskaplig kommunikation. Uppgifterna kan komma att behöva utvecklas och ändras över tid efter behov.

Anställningen omfattar 20%, men kan komma att öka beroende på om kurs utvecklas och godkänns med finansiering i vetenskapskommunikation i framtiden.

Mer information om att arrangera doktorander och aktiviteter kan hittas här: https://medarbetare.ki.se/anordna-forskarutbildningskurser-och-aktiviteter

Kvalifikationer
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde.

Följande kvalifikationer är krav:

 • Doktorsexamen inom vetenskaplig utbildning eller vetenskaplig kommunikation
 • Utmärkt teoretisk kunskap om vetenskaplig utbildning och kommunikation
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med vetenskaplig kommunikation
 • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå i vetenskaplig kommunikation
 • Teoretisk och praktisk kunskap inom specifikt muntlig och visuell vetenskaplig kommunikation
 • Färdigheter inom utbildning i ämnet vetenskaplig kommunikation och utbildning
 • Erfarenhet av att hantera och hantera gruppdynamiska processer i undervisningssituationer
 • Mycket god kunskap i både engelska och svenska gällande tal och skrift samt god kommunikationsförmåga
 • Noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga

Följande kvalifikationer är starkt meriterade:

 • Erfarenhet av arbete som chef
 • Erfarenhet av att utveckla utbildningskurser eller program
 • Erfarenhet av att bedöma och utvärdera lärandes prestationer. bedömning och utvärdering
 • Erfarenhet av vetenskaplig kommunikation med allmänheten
 • Utmärkt kunskap och erfarenhet av att använda relevanta digitala utbildningsplattformar (Pingpong, Canvas)
 • Erfarenhet av ”flipped classroom” klassrum och innovativa föreläsnings- / undervisningsaktiviteter inklusive engagemang med allmänheten

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4507/2019
Kontakt
 • Anneliese Lilienthal, Kursansvarig , 08-524 867 56
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-09-22

Tilbage til Ledige stillinger