Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bedriva utveckling inom kunskap om liv samt främja bättre hälsa för alla. Vid Karolinska Institutet utför vi framgångsrik medicinsk forskning och har den högsta nivån av medicinsk utbildning i Sverige. Karolinska Institutet är ett statligt universitet.

Som professor inom nuklearmedicin vid Karolinska Institutets institution för molekylär medicin och kirurgi kommer du även arbeta inom Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för nuklearmedicin. Sjukhuset har den största avdelningen i Sverige för nuklearmedicin med totalt 5 PET/CT, 4 SPECT/CT och 1 PET/MR på sina två siter (Huddinge och Solna). Klinisk forskning bedrivs främst inom områden för cancer, kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Avdelningen är i hög grad delaktig i radionuklidterapi i samarbete med andra kliniska enheter. Avdelningen genererar framstående akademiska och kliniska resultat genom högkvalificerad personal och en väl fungerande infrastruktur för klinisk forskning. En ny avancerad radiofarmaci anläggning har nyligen etablerats inom sjukhuset i Solna, som utgör en stomme för utveckling av PET spårsubstanser.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. Tjänsten är strategisk för utvecklingen av klinisk nuklearmedicin för både avbildningsmässiga och terapeutiska aspekter och inkluderar utvärdering och introduktion av ny radiofarmaka. Följande arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår i anställningen:

 • Medverka till ett framgångsrikt utförande av verksamhetens strategiska plan. Ansvara för den strategiska planen gällande klinisk forskning inom klinisk molekylär avbildning för cancer, kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Delta i möten inom avdelningen på sjukhuset för forskning, utveckling och utbildning (FoUU-gruppen).

 • Vetenskaplig och klinisk handledning inom ovan nämnda områden, inklusive formell handledning i forskning och utbildning för olika akademiska och professionella nivåer.

 • Möjliggöra goda arbetsförhållanden baserad på multidisciplinärt samarbete för forskning, utveckling och utbildning. Detta innefattar etablering av en plattform för translationell forskning som täcker alla områden från grundläggande vetenskap till kliniska tester. Aktivt verka för regionala, nationella och internationella samarbeten inom medicinsk molekylär avbildning som inbegriper program för doktorander och utbytesstudenter.
        
 • Medverka till utvecklingen av ett hållbart och övergripande program för utbildning och utveckling av kliniska professioner inom det nuklearmedicinska området.

 • Delta i arbetet inom klinisk diagnostik på avdelningen för nuklearmedicin vid sjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet,lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande förväntas att uppvisa dokumenterad framgångsrik erfarenhet inom:

 • Strategisk utveckling inom ämnet nuklearmedicin, som företrädesvis innefattar både avbildning och terapeutiska aspekter.

 • Ledning och utförande av kliniska studier.

 • Erfarenhet av att inbringa externa forskningsmedel.

 • Ledning av multiprofessionell/multidisciplinär forskningsgrupp.

 • Medverkan i multiprofessionella/multidisciplinära nuklearmedicinsk forsknings- och utvecklingsnätverk, företrädesvis på både nationell och internationell nivå.

 • Utbildning av sjukvårdspersonal, studenter och doktorander inom medicin och andra ämnen relaterad till det nuklearmedicinska området.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i nuklearmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i nuklearmedicin, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Karolinska Universitetssjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska språket motsvarande Socialstyrelsens krav för klinisk tjänstgöring (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-419/2019
Kontakt
 • Anders Franco-Cereceda, prefekt, Anders.Franco-Cereceda@ki.se
Facklig företrädare
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.thononen@ki.se
 • Laila Nauman, SACO, laila.nauman@ki.se
Publicerat 2020-10-16
Sista ansökningsdag 2021-01-07

Tilbage til Ledige stillinger