Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

På institutionen för global folkhälsa bedriver vi forskning, undervisning och tillämpat arbete utifrån folkhälsovetenskap och epidemiologi. Vår verksamhet har ett starkt internationellt perspektiv och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen inkluderar områden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin inklusive hälsoekonomi, hälsosystemforskning och implementeringsforskning med totalt 150 anställda och cirka 100 doktorander.

Tjänsten befinner sig inom forskningsgruppen Health System and Policy (HSP), Solna, Stockholm, och undergruppen IMPlementation And QualiTy (IMPAQT) som leds av Claudia Hanson. Du kommer att finna en unik möjlighet till att vara en del av stora internationella konsortier med medlemmar i Latinamerika, Afrika, Asien och Europa och starka förbindelser till ledande institutioner inom området i och utanför Europa.

Din roll

Anställningen är inriktad på global hälsa, med specifikt fokus på att adressera luckor inom global hälsa och samhällskunskap, implementeringsforskning och hälsosystem/policy i utbildning och forskning

Du kommer att arbeta med din egen oberoende forskningslinje, inom global hälsa, med särskild tonvikt på användningen av samhällsvetenskapliga tillvägagångssätt och metoder, kvalitativa och kvantitativa metoder och interventionsdesign, och med ett starkt men inte begränsat fokus på låg- och medelinkomstländer (LMIC). För att komplettera vårt forskarteam välkomnar vi ett betydande fokus på forskning om vaccinförtroende, med hjälp av interventionsstudier i Sverige och LMIC. Du förväntas ansöka om forskningsanslag för att stödja pågående forskningsverksamhet.

Du förväntas delta i undervisningen av både master- och magisterstudenter inom Global hälsa och i hälsoekonomi, policy och management samt doktorandkurser. Undervisningen inkluderar även global hälsa, hälsosystem och policy, sociala bestämningsfaktorer för hälsa, design av implementeringsforskning, datahantering och handledning av stödprojekt.

Du förväntas även bidra till institutionen via handledning av doktorander, deltagande i och organisering av seminarier, kommittéer samt via administrativa roller.

Anställningen som biträdande lektor är tidsbegränsad till 4 år med rättigheten att ansöka om befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Krav för anställningen

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom global hälsa, folkhälsovetenskap eller närliggande ämnen samt ha god kompetens och erfarenhet inom:

 • kvalitativa eller kvantitativa studier inom hälsosystem eller policy och ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, företrädesvis som första eller sista författare
 • av att ha erhållit forskningsanslag i konkurrens
 • kursledaransvar och undervisning på grund eller avancerad nivå
 • god kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska och svenska
 • mycket god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen
 • mycket god erfarenhet och bevisad förmåga att bidra, leda och leda internationella team

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet.

Bedömningen kommer att baseras på en kombination av kunskaper i forskning och/eller metoder tillsammans med pedagogiska kunskaper och undervisningserfarenhet. Erfarenhet av ledarskap inom forskningsområdet kommer vara meriterande.

Mer specifikt kommer bedömningen att vara baserad på förmåga och erfarenhet av följande:

Forskning:

 • Kommunicera forskningsresultat på engelska via kollegialt granskade publikationer och presentationer
 • Presentera en forskningsprofil inom området samhällsvetenskap och global hälsa (vi välkomnar forskningsaktiviteter inom området för forskning om vaccinförtroende)

Undervisning:

 • Agera kursledare och utveckla kurser på kandidat- och magisternivå
 • Undervisa både på kandidat- och magisternivå inom global hälsa, specifikt hälsosystem och policy, samhällsvetenskap och global hälsorelaterad undervisning (global hälsohistoria, antropologi och global hälsa, vaccinförtroende och beteende etc.)
 • Erhålla forskningsanslag från nationella och internationella finansiärer
 • Designa, implementera och analysera forskningsprojekt genom kvantitativa och kvalitativa metoder
 • Handleda doktorander och magister-studenter

Ledarskap:

 • Planera och leda stora mellan-disciplinära forskningsprojekt inom länder med låg inkomst och medelinkomst och Sverige
 • Utveckla forskningssamarbeten med internationella partners (helst Afrikas horn)
 • Samarbeta med internationella organisationer

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering:  Solna

 

Läs mer om Institutionen för Global Folkhälsa (GPH)

Läs mer om forskningen i teamet IMPAQT


Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 april 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1114/2023
Kontakt
 • Claudia Hanson, claudia.hanson@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
 • SACO styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Tillbaka till lediga jobb