Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och vidareutveckla translationell forskning vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till morgondagens kliniska forskarutbildning och bidra till utbildningen av våra studenter? Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom kvinnors och barns hälsa kring pediatrisk immunologi.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning med fokus på pediatrisk immunologi och angränsande områden såsom allergi och astma samt infektionsforskning, med målet att stärka och vidareutveckla pediatrisk immunologi, infektion och inflammation, både experimentellt och translationellt samt klinisk tjänstgöring vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset.

Då ett specifikt mål med tjänsten är att stärka samverkan mellan forskning och klinik liksom mellan utbildning och forskning kring pediatrisk immunologi, så förväntas du även att delta i vidareutveckling av den kliniska forskningsinfrastrukturen och i utbildning av våra studenter inom grundutbildningen och specialistutbildningen inom detta område.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Innehavaren av denna professur förväntas driva en internationellt konkurrenskraftig forskning inom pediatrisk immunologi mätt i antal och kvalitet på publikationer i internationella granskade tidskrifter. Innehavaren måste ha erhållit anslag som huvudsökande i konkurrens, varit huvudhandledare till forskarstuderande samt ha drivit och utvecklat pedagogisk verksamhet.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens inom barn- och ungdomsmedicin eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning förutsätts att sökanden besitter kunskap och färdighet i svenska språket motsvarande Socialstyrelsens krav för klinisk tjänstgöring (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (1).

Eftersom tjänsten syftar till att stärka translationell forskning kommer klinisk erfarenhet att vara meriterande, precis som erfarenhet av ledarskap och samverkan. Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Då den tilltänkta anställningen handlar om att utveckla forskningsområdet och framtida ledarskap, kommer personliga meriter som samarbetsförmåga och internationell erfarenhet och nätverk att vara starkt meriterande.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Solna och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5862/2019
Kontakt
  • Kristina Gemzell Danielsson, Prefekt KI, kristina.gemzell@ki.se, 08-517 795 39
  • Eva Weidenhielm Bröström, Patientområdeschef K, eva.weidenhielm-brostrom@sll.se
Facklig företrädare
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
  • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
  • Henry Wölling, SEKO , 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Zurück zu Stellenangeboten