Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences


Institution 
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet som för närvarande består av 9 personer.

Arbetsuppgifter
Vår forskargrupp arbetar med flera projekt inom området folkhälsonutrition och hållbarhet. Som forskningshandläggare kommer du att delta i två projekt. Du kommer att utveckla modeller för att beräkna effekterna av hållbara matvanor på folkhälsan, modellera kostförändringar, beräkna hälsokonsekvenser, skapa tabeller och figurer och skriva vetenskapliga artiklar samt kommunicera med tvärvetenskapliga kollegor kring metoder och resultat. Handledning av studenter på kandidat- och masternivå kan förekomma. Arbetet kommer att bedrivas i samarbete med externa partners som Livsmedelsverket, Kungliga Tekniska Högskolan och forskare utomlands.

Kvalifikationer
Krav på erfarenhet och utbildning:

 • Masterexamen i statistik, epidemiologi, hälsoekonomi eller annan relevant disciplin
 • Erfarenhet av statistiska modellstudier och simuleringar, företrädesvis hälsokonsekvensbedömning
 • Stark förmåga till datahantering
 • Erfarenhet av design av epidemiologiska studier och analyser
 • Erfarenhet av att använda flera av följande statistiska program och programspråk: SPSS, SAS, R, Stata, Excel
 • God kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att skriva vetenskaplig text

Meriterande:

 • PhD i statistik, epidemiologi, hälsoekonomi eller annan relevant disciplin
 • Erfarenhet från epidemiologiska studier inom området levnadsvanor, speciellt matvanor
 • Erfarenhet av området folkhälsa eller global hälsa
 • Erfarenhet av att arbeta med forskning internationellt eller tvärvetenskapligt
 • Intresse för hållbarhetsfrågor

Det finns goda möjligheter att söka forskningsmedel för vidare metodutveckling inom detta område.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2037/2019
Kontakt
 • Liselotte Schäfer Elinder, Adjungerad professor., Liselotte.Schafer-Elinder@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75
Publicerat 2019-04-01
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Zurück zu Stellenangeboten