Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Avdelning

Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Institutionen för laboratoriemedicin har i dagsläget fyra forskargrupper inom klinisk immunologi och cellterapi. Avdelningen har en mycket stark historik inom immungenetisk forskning. Två professorer innehar förenade anställningar.

Institutionen är en av de mest utbildningsintensiva vid Karolinska Institutet och Avdelningen för Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin har en central roll i grundutbildning för läkare, biomedicinska analytiker (BMA), sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare.

Arbetsuppgifter

Vi söker en person med internationellt sett framgångsrik forskning inom området klinisk immunologi.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva framgångsrik forskarutbildning samt viss undervisning inom Karolinska Institutets olika program. I arbetsuppgifterna ingår det även att bedriva experimentell och translationell forskning inom immungenetik eller annat relevant område. Det akademiska uppdraget är förlagt till Karolinska Institutet vid Campus Flemingsberg. Anställningen är avsedd att förenas med tjänstgöring vid Klinisk Immunologi, Karolinska Universitetslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset under förutsättning att den sökande har erforderliga meriter.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Sökande ska vara etablerad och bedriva internationellt ledande forskning inom området, ha goda dokumenterade samarbets- och ledaregenskaper och erfarenhet av translationell forskning i en klinisk miljö. Den sökande ska, som huvudsökande, ha erhållit nationella eller internationella forskningsanslag inom ämnet i konkurrens och ha potential att säkerställa vidare anslag inom området. Den sökande ska också ha erfarenhet av handledning av doktorander till disputation.

Klinisk skicklighet är meriterande kommer därför att beaktas.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och framtida potential till relevant och translationell forskning immungenetik eller annat relevant område. Sålunda kommer vetenskaplig skicklighet att vägas in med faktor 3, pedagogisk skicklighet med faktor 2 samt ledarskaps-, utvecklings- och samarbetsskicklighet med faktor 2.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Ansökningsförfarande Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2746/2017
Kontakt
  • Matti Sällberg, Head of department, +46 (0) 8-524 838 03
  • Martina Lystedt, HR supervisor, + 46 (0) 8-52480000
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Zurück zu Stellenangeboten