Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vill du vara med och utveckla utbildning och forskning på en av världens högst rankade tandläkarutbildningar? Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet har tre gånger blivit rankat bäst i världen avseende utbildning och forskning. Här bedrivs grundutbildning för tandläkare och tandhygienister, specialistutbildning och forskarutbildning.

På avdelningen för oral rehabilitering bedrivs grundutbildning i bettfysiologi, specialistutbildning i bettfysiologi och forskarutbildning. Avdelningens forskning inom bettfysiologi är av translationell karaktär där bland annat mekanismer bakom långvarig ansiktssmärta och könsskillnader studeras liksom kort- och långtidseffekten av olika behandlingar på såväl barn som vuxna. Inom universitetstandvården utförs behandlingar inom bettfysiologi.

Ämnesbeskrivning

Bettfysiologi är den odontologiska specialitet som utreder, diagnosticerar och behandlar patienter med långvarig ansiktssmärta och käkfunktionsstörningar, vilket drabbar en betydande del av befolkningen med en ökning av såväl prevalensen som incidensen under de senaste 10 åren. Käkfunktionsstörningarna innefattar bland annat svårigheter att gapa, tugga, besvärande käkledsljud, låsningar och upphakningar. Långvarig ansiktssmärta är ofta förenat med nedsatt livskvalitet bland annat genom den negativa påverkan på allmänna och arbetsrelaterade dagliga och sociala aktiviteter såsom att prata, skratta och äta.

 

Din roll

Vi söker dig som känner ett stort engagemang för att stärka och utveckla utbildning och forskning på internationell nivå inom bettfysiologi. Du förväntas utveckla samverkan mellan institutionen för odontologi, universitetstandvården, Region Stockholm, övriga lärosäten och andra aktörer i det omgivande samhället. Ett viktigt ansvarsområde är att arbeta för fortsatt hög forskningsanknytning av utbildningen.

Du ska ta en aktiv roll i undervisningen genom att leda och utveckla såväl teoretisk som klinisk grundutbildning samt undervisningsplanering, liksom utveckling av utbildningsuppdragen på avancerad nivå och forskarnivå. Anställningen som professor omfattar även handledning av doktorander och postdoktorer samt att utveckla ämnets forskningsinriktning.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet.

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Du ska inneha tandläkarexamen samt specialistkompetens i bettfysiologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av tandläkaryrket i Sverige.

Då anställningen innefattar klinisk tjänstgöring ska du förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Vidare ska du ha:

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på såväl grund- och avancerad nivå som forskarutbildningsnivå
 • erfarenhet av att leda en forskargrupp

 

Bedömningsgrunder

 Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1) och klinisk skicklighet (2 ).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är även särskilt meriterande att du har uppvisat

 • pedagogiskt utvecklingsarbete inom bettfysiologi
 • forskningsresultat som implementerats i klinik
 • förtrogenhet med moderna principer och terminologi inom universitetspedagogik
 • ett reflektoriskt förhållningssätt till lärande
 • erfarenhet av kursansvar inkluderande framtagande och utveckling av kursplaner på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • erfarenhet av internationell samverkan för utbildningsfrågor

 Det är meriterande att du har uppvisat

 • ledarerfarenhet av arbete inom internationella och nationella odontologiska nätverk
 • erfarenhet av akademiskt såväl som kliniskt ledarskap genom chefsuppdrag samt ledarskapsutbildning

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg


Din karriär fortsätter här
Institutionen för odontologi | Karolinska Institutet (ki.se)

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska tjänstgöringen vid Universitetstandvården krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4341/2023
Kontakt
 • Bodil Lund, bodil.lund@ki.se
Facklig företrädare
 • Venus Azhary, ST, venus.azhary@ki.se
 • Tatiana Tourova, SACO, tatiana.tourova@ki.se
Publicerat 2024-03-12
Sista ansökningsdag 2024-05-02

Tillbaka till lediga jobb