Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

- med inriktning mot forskning

 

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vill du arbeta med och vidareutveckla klinisk barnonkologisk forskning vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till att stärka den kliniska forskarutbildningen och integrerandet av precisionsmedicin inom barnonkologi? Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom barnonkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, KBH.

Ämnesbeskrivning

Den barnonkologiska forskningen vid avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi, KBH har stor bredd och spänner från preklinisk forskning i cellodling och djurmodeller, klinisk patientnära forskning, omvårdnadsforskning och registerstudier. Avdelningen har också utvecklade samarbeten med starka nätverk inom olika sorters cancerforskning på KI. Detta ger unika möjligheter till innovativa samarbeten för att utveckla behandlingar och vård för barn med cancer. Forskargrupperna inom barnonkologi har en mycket stark ställning nationellt och internationellt.

Den medicinska enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ett av sex barncancercentra i Sverige där vi utreder, behandlar och följer upp barn med alla typer av cancer. Vid enheten finns en klinisk studieenhet för fas I-/IVstudier, vilket innefattar tidiga läkemedelsprövningar för barn med cancer samt kliniska akademiska studier. Vi har ett nära samarbete med barnhematologin liksom barntransplantationsverksamheten som är lokaliserad till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.

I arbetsuppgifterna ingår egen klinisk forskning inom barnonkologi med fokus på diagnosövergripande områden såsom nya behandlingar, akut och sen toxicitet hos barn med cancer med målet att vidareutveckla och stärka dessa kliniska forskningsområden i nära samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Du förväntas även att delta i vidareutveckling av den kliniska forskningsinfrastrukturen nationellt och internationellt inom detta område.

I arbetsuppgifterna ingår även klinisk tjänstgöring vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset. Anställningen avses vara uppdelad med 70 % vid Karolinska Institutet som professor och 30 % vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset.

Genom att denna anställning kombineras med en anställning som läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset kommer innehavaren av denna professur inom barnonkologi även kunna verka för att stärka samarbetet mellan KI och Karolinska universitetssjukhuset, samt bygga upp nya samarbeten med olika subspecialiteter inom hela barnsjukhuset och med forskare inom flera avdelningar på KBH. Som professor förväntas du även att stärka den högspecialiserade barnsjukvården som helhet och lyfta den kliniskt förankrade forskningen, samt ge möjlighet till forskningsförankring för att ytterligare stärka utbildningen inom barnonkologi. Då vår Kliniska studieenhet öppnar många studier, tidiga fas I-II studier samt kliniska akademiska studier, är ett starkt engagemang från en professor i barnonkologi en förutsättning för verksamhetens vidare utveckling. Vidare ska precisionsmedicin implementeras i den kliniska vardagen, vilket kombinationstjänsten kan stärka. 

Innehavaren av tjänsten förväntas vara delaktig i de undervisningsuppdrag som barncancerforskningsenheten är inblandad i, inklusive på läkarutbildningen, SK-kurser och forskarutbildningskurser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet tillika klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Innehavaren av denna professur förväntas driva en internationellt konkurrenskraftig forskning inom barnonkologi mätt i antal och kvalitet på publikationer i internationella granskade tidskrifter under de senaste sju åren. Innehavaren måste ha anslag som huvudsökande i nationell eller internationell konkurrens de senaste fem åren och varit huvudhandledare till forskarstuderande. 

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare inom barnonkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökande inneha läkarexamen samt specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin och/eller barnonkologi, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning förutsätts att sökanden besitter kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Den tilltänkta anställningen handlar både om att utveckla framtida ledarskap och stärka forskningsområdet i bred bemärkelse, från experimentell till klinisk forskning

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • erfarenhet av experimentell och translationell barnonkologisk forskning

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  •  god samarbetsförmåga samt etablerade kliniska forskningsnätverk
  • en bred klinisk erfarenhet
  • erfarenhet av ledarskap och samverkan

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska den sökande inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård 

Placering: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Solna och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Institutionen för kvinnors och barns hälsa


 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3782/2022
Kontakt
  • Klas Blomgren, vice prefekt , klas.blomgren@ki.se
  • Pernilla Grillner, Tf. verksamhetchef, pernilla.grillner@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Tony Frisk, Läkarförbundet, Tony.frisk@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-09
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb