- med inriktning mot forskning

Institutet för miljömedicin (IMM)
Institutet för miljömedicin (IMM)är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Kunskap inom hälsopromotion finns vid Karolinska Institutet. Dock saknas kunskap vid IMM och Karolinska Institutet inom hälsopromotion vid arbetsplatser med inriktning specifikt mot den systematiska utveckling och utvärdering av insatser samt kunskap om implementering av dessa insatser inom samhället. Med en forskningsposition inom hälsopromotion på arbetsplatser vid IMM bidra till utvecklingen av ett multidisciplinärt perspektiv till hälsopromotion, som integrerar hälsofrämjande med skapande av en god och säker arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot forskning. Lektorn ska bedriva egna forskningsprojekt för metodutveckling inom området hälsopromotion vid arbetsplatser med inriktning specifikt mot den systematiska utveckling och utvärdering av insatser samt implementering av dessa insatser inom samhället. Fokus ska ligga på anställdas hälsa samt levnadsvanor. I arbetsuppgifterna ingår också kursansvar och undervisning inom grund- och forskarutbildningen, samt handledning av forskarstuderande. Lektorn ska också uppfylla kraven för att samarbeta med externa parter, såsom arbetsgivare och företagshälsovården. Det är viktigt att kunna påvisa tidigare erfarenhet av samarbete med dessa externa parter.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Bedömningsgrunder 
Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Vi söker en självständig forskare som är i forskningsfronten inom området utveckling, utvärdering och implementering av hälsopromotion på arbetsplatsen med specifikt inriktning hälsa och levnadsvanor i interventions- och implementeringsstudier. Sökande bör ha en mycket gedigen kunskap om hälsopromotion på arbetsplatsen. Kunskap inom evidensbaserad praktik, levnadsvanor, systematisk utveckling av insatser, teorier, modeller och ramverk inom interventions- och implementeringsforskning samt effekt- och process utvärdering är meriterande.

Det är meriterande om den sökande har erhållit externa anslag i konkurrens. Stor vikt fästs vid lednings- och samarbetsförmåga.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6607/2018
Kontakt
  • Ulla Stenius, Professor/Prefekt, ulla.stenius@ki.se, 08 524 878 72
  • Irene Jensen, Professor, irene.jensen@ki.se, 08 524 832 12
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79 / anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-02-05
Sista ansökningsdag 2019-02-19

返回职位空缺页面