Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets (KI) största institutioner. En av institutionens fem avdelningar är Avdelningen för försäkringsmedicin där forskning och undervisning om olika aspekter av sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livssituation bedrivs. Vi är cirka 35 personer och driver cirka 25 olika forskningsprojekt. Vi har etablerat flera mycket stora databaser och har omfattande samarbete med andra forskare, såväl i Sverige som internationellt. De komplexa frågeställningarna innebär ett stort behov av tvärvetenskaplighet. Personer med olika utbildningsbakgrund ingår i projekten, bland annat åtskilliga epidemiologer och flera statistiker. Du hittar mer information om oss och vår verksamhet på vår hemsida: ki.se/cns/forsakringsmedicin

Ämnesområdet försäkringsmedicin är relativt nytt och har under de senare åren utvecklats betydligt. Sjukfrånvaro och förtidspension är synnerligen komplexa fenomen som kräver olika typer av tvärvetenskapliga studier, både när det gäller etiologi och prognos, generellt samt inom olika diagnosområden (särskilt psykiska besvär), yrken och livssituationer.

Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och högt kvalificerad forskare inom området försäkringsmedicin, som kan uppvisa vetenskaplig skicklighet och stark kompetens inom området.

Innehavaren av professuren förväntas ta ett stort ansvar över att säkerställa och utveckla ämnet försäkringsmedicin som en del av den akademiska forskningen och undervisningen, vid Avdelningen för försäkringsmedicin. Personen förväntas leda och utveckla banbrytande forskning inom ämnesområdet, bidra till att bygga och utveckla den kritiska massa av kompetenser som behövs för att kraftigt stärka KI:s synlighet inom området, nationellt och internationellt.

Till uppgifterna hör även att utveckla respektive etablera multidisciplinära forskningsnätverk både nationellt och internationellt inom området.

Den sökande ska även främja utvecklingen av försäkringsmedicinsk kompetens genom undervisning, forskarutbildning och genom tredje-uppgiften aktiviteter.

Då innehavaren kommer att ha en central roll i att utveckla den försäkringsmedicinska forskningen och undervisningen samt samordna detta med kliniska verksamheter, praktiker och beslutsfattare inom Försäkringskassan och andra myndigheter och organisationer behöver personen kunna kommunicera på något av de skandinaviska språken samt engelska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. Den nya professorn skall uppfylla behörighetskrav i enlighet med KI:s anställningsordning.

Den sökande skall uppvisa god förmåga att leda multidisciplinär forskning inom försäkringsmedicin.

Sökande ska ha god förmåga att samverka med andra forskare och kliniker samt mycket goda kunskaper i att tala och skriva på något av de skandinaviska språken samt engelska.

Bedömningsgrunder 
Anställningen har en inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1)

Doktorsexamen inom ett område som är relevant för försäkringsmedicin samt god kompetens i epidemiologisk metod är meriterande. Att ha lett forskningsprojekt inom psykisk ohälsa och/eller utsatta grupper samt erfarenhet gällande hantering av och analyser av rikstäckande registerdata är meriterande. Att ha erhållit betydande forskningsanslag i konkurrens inom det försäkringsmedicinska området är också meriterande. Vidare förväntas den sökande ha väl etablerat nationellt och internationellt samarbete inom det försäkringsmedicinska området. Utbildning i och erfarenhet av akademiskt ledarskap är meriterande. 

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som KI bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2931/2018
Kontakt
  • Mats J Olsson / Prefekt, 08-524 824 64
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-07-10
Sista ansökningsdag 2018-10-08

返回职位空缺页面