Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för Anestesi och Intensivvård

Forskning och utbildning vid enheten för Anestesi och Intensivvård, CLINTEC, inom Karolinska Institutet är nära knuten till den kliniska verksamheten inom Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) som omfattar alla delar av perioperativt omhändertagande samt intensivvård av kritiskt sjuka patienter och är en av de produktivaste akademiska verksamheterna inom området i landet.

Forskningen omfattar cirkulations optimering, risk prediktion och prevention samt nutrition och metabolism vid kritisk sjukdom. Forskningen inom metabolism och nutrition är världsledande. Frågor som ställs är mekanistiska, explorativa och berör effektivitet och effekt. De senare studeras i randomiserade kontrollerade kliniska studier och genom dataregister.

På enheten finns en väletablerad infrastruktur med seminarier och en klinisk forskningsenhet samt ett avancerat laboratorium. Laboratoriet fungerar som en Core Facility på Karolinska Institutet. Inom PMI finns även en forskningsstödjande enhet med sikte på utfall efter anestesi och intensivvård.

Arbetsuppgifter

Den anställde förväntas utföra klinisk och translationell forskning och initiera, upprätthålla och utveckla forskningssamarbeten på såväl nationell som internationell nivå samt aktivt söka forskningsanslag. Den sökande kommer att ansvara för utbildning av forskare och för utbildning på grundnivå inom läkarprogrammet vid Karolinska Institutet, Campus Huddinge.

Den anställda ska verka för att undervisning samt verksamhetsförlagd utbildning motsvarar kraven från universitet och högskolor och utvecklas mot bättre pedagogik och effektivitet. Professorn deltar i möten vid Funktionområde PMI vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt i andra kollegiala möten.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Funktionsområde PMI vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Funktionsområde PMI vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i anestesi och intensivvård, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Krav föreligger på mycket god kunskap i engelska. Kunskap i svenska ska uppnås inom 1 år efter tillträde till tjänst.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.     

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som KI bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2841/2018
Kontakt
  • Mats Blennow, Prefekt , 08-524 877 08
  • Sigridur Kalman, Enhetschef (enheten för anestesi), + 46 70-392 71 01
  • Olav Rooijackers, Professor, 08-585 861 82
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286, emilie.hultin@ki.se
  • Monika Armuand, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-08-03
Sista ansökningsdag 2018-09-20

返回职位空缺页面