Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Bakgrund
Forskningen rörande toxisk cellskada och celldöd har under senare år utvecklats särskilt snabbt och ett flertal olika former av celldöd har karakteriserats. Signalvägar av betydelse för balansen mellan celldöd och cellöverlevnad har kartlagts. Produktionen av, och försvar mot, syreradikaler är betydelsefullt. Toxisk skada kan stimulera cellproliferation snarare än celldöd och maligna celler, med mutationer eller felreglerade signalvägar, visar ofta resistens mot celldöd. Ökad kunskap om de mekanismer som aktiveras vid cellskada och celldöd är därför viktig för att bättre förstå toxiska effekter på celler och vävnader, och nu söker vi en ny professor inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter
Sökande ska leda en forskargrupp och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet molekylär toxikologi med inriktning mot cellskada och celldöd, samt handleda doktorander och juniora forskare. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Innehavaren förväntas även aktivt bidra till IMM:s övriga verksamhet och till en stark akademisk miljö genom samarbeten, seminarier och annan vetenskaplig interaktion.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor vid Karolinska Institutet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vi söker en etablerad, självständig forskare med internationellt ledande forskning inom molekylär toxikologi. Den sökande ska bedriva högkvalitativ forskning rörande mekanismer och signaleringsvägar inom de molekylära nätverk som avgör huruvida celler kommer att skadas, dö eller överleva/proliferera efter att ha utsatts för toxisk påverkan. Personen vi söker ska ha stor erfarenhet av att leda en produktiv forskargupp liksom ha erfarenhet av handledning av doktorander till disputation. Vidare krävs demonstrerad förmåga att delta i forskningssamarbeten och att ha erhållit forskningsanslag inom ämnet i konkurrens.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande läggs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet; viktning av meriter kommer att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), samt pedagogisk skicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2370/2015
Kontakt
  • Ulla Stenius, prefekt/Professor, 08-524 878 72
Facklig företrädare
  • Anna-Lena Marcus, OFR, 08-524 875 68, anna.lena.marcus@ki.se
  • Esther Edlundh-Rose, SACO, 08-524 82 438, esther.edlundh-rose@ki.se
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
Publicerat 2015-10-23
Sista ansökningsdag 2015-12-03

Tillbaka till lediga jobb