Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Avdelning
Institutionen är sedan 2007 ansvarig för utbildningsmomentet vetenskaplig utveckling (VetU) inom läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Detta är ett nytt ämne i läkarutbildningen, och formerna för undervisningen är fortfarande under utveckling. Därför behövs det mycket planering och koordinering för att VetU-momentet ska fungera fullt ut.

Syftet med VetU är att ge studenterna en god grund för att kunna bedöma nya vetenskapliga rön som ligger till grund för dagens moderna medicin. Undervisningen skall också inspirera och motivera den blivande läkaren till en fortsatt nyfikenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt i den framtida yrkesverksamheten. En detaljerad beskrivning finns på läkarprogrammets kurswebb.

Länk: http://pingpong.ki.se/public/courseId/5587/coursePath/5549/5586/ecp/lang-sv/publicPage.do

Arbetsuppgifter
Vi söker en person som vill vara med och leda de pedagogiska aktiviteterna vid utbildningsmomentet VetU inom läkarprogrammet. Innehavaren av tjänsten kommer att få en ledande roll och fungera som ordförande i VetU-kollegiet. För tillfället pågår ett omfattande utvecklingsarbete av VetU utbildningen och det är av stor vikt att den tillträdande VetU ordföranden ansvarar för att detta utvecklingsarbete fortskrider. Som VetU ordförande följer planeringsansvar för de olika utbildningsmomenten, ansvar för undervisningspersonal, samt ansvar för uppföljning av undervisningen.

Fördelningen av arbetet är 80 % grundutbildning (undervisning och administration av VetU utbildning) och 20 % egen forskning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som adjunkt är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Sökande måste ha avlagt doktorsexamen alternativt ha motsvarande vetenskaplig kompetens och yrkesskicklighet som kan vara av betydelse för anställningen. Dessutom fordras högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet.

Vi förutser att sökanden har omfattande erfarenheter av forskning och undervisning inom en medicinsk fakultet. Den sökande bör kunna uppvisa dokumenterad tidigare erfarenhet av förberedelse och uppläggning av kurs/kursmoment på grundutbildningsnivå som har varit betydande i omfattning och av hög kvalitet. Dokumenterat pedagogiskt utvecklingsarbete av VetU inom läkarprogram är särskilt meriterande.

Sökande bör vara intresserad och ha erfarenhet av epidemiologi och de forskningsområden som finns representerade på MEB.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1203/2015
Kontakt
  • Fredrik Wiklund, fredrik.wiklund@ki.se
Facklig företrädare
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84, ulrika.zagai@ki.se
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
Publicerat 2015-03-23
Sista ansökningsdag 2015-04-20

Tillbaka till lediga jobb