Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Verksamheten vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) omfattar utbildning och forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention. LIME ansvarar för tre masterprogram och en rad olika uppdragsutbildningar. Vi samverkar med Region Stockholm, olika myndigheter och företag, samt patientorganisationer. Läs mer om LIME.

I avdelningen Health Informatics Center får du en unik möjlighet att arbeta tillsammans med spetsforskare i mötet mellan sjukvård och teknologi. Vi erbjuder en engagerande och internationell miljö där du kan bidra till högkvalitativ forskning på en internationellt konkurrenskraftig nivå samt engagerar dig i våra utbildningar inom hälsoinformatik på master- och doktorandnivå. Läs mer om HIC.

Din roll

Som biträdande lektor kommer du att leda forskning kring användning av beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner som riktar sig mot arbetsrelaterad stress och syftar till att förbättra anställdas hälsa och välbefinnande. Arbetet består i huvudsak av uppgifter såsom:

 • Att leda mindre organisatorisk enhet och ha projektansvar
 • Att ansöka om forskningsmedel
 • Att författa vetenskapliga publikationer och informera om forskning och forskningsresultat
 • Att leda och samordna utveckling av nya analysmetoder
 • Att initiera och driva nationella och internationella samarbeten inom området
 • Att medverka i utbildning på master- och doktorandnivå

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 5 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom tillämpad psykologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

För ett biträdande lektorat inriktad mot utbildning och forskning:

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet. Den vetenskapliga bedömningen kommer att baseras på antal av, samt kvalitet på, vetenskapliga publikationer i etablerade internationella vetenskapliga tidskrifter som första och/eller senior författare inom tillämpad psykologi och stress-relaterad psykisk ohälsa. Dokumenterad expertis inom avancerad statistisk modellering av frågeformulärdata och beteendedata krävs. Vad det gäller den pedagogiska expertisen krävs erfarenhet av olika undervisningsformer för olika grupper inom ämnen datahantering, statistik, psykometri och hälsoinformatik. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursledare på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå samt självständigt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning med dokumenterad hög kvalitetsnivå är en fördel.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] --

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4336/2021
Kontakt
 • Professor, Sabine Koch, sabine.koch@ki.se
Facklig företrädare
 • Jayne Alfredsson, SACO, jayne.alfredsson@ki.se
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-10-05
Sista ansökningsdag 2021-10-27

Tillbaka till lediga jobb