Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Om forskargruppen
Bröstcancerforskargruppen består för närvarande av tre seniora och tre yngre forskare samt sex doktorander. Ett flertal stora fall-kontroll och kohort cancerpopulationer finns tillgängliga, innefattande insamlat biologiskt material (blod, tumörer) och komplett information rörande klinisk karaktäristik och sjukdomsförlopp. Forskningen utförs interdisciplinärt med ett nära samarbete med kliniska institutioner och andra nationella och internationella forskningsgrupper.

Ansvarsområden/arbetsbeskrivning
Vår forskning syftar till att få en allomfattande kunskap om bröstcancerprognos. Det finns både värd(patient)- och tumörkaraktäristik som påverkar bröstcancerprognosen, men även hur man svarar på behandling och komplikationer till följd av behandling spelar in. Vi vill därför studera både patient- och tumörfaktorer för bröstcancerprognos. Ett stort antal kompletterande projekt pågår, till exempel ökad förståelse av intervalcancer, mammografitexturens koppling till bröstcancersubtyp, identifiering av cirkulerande tumör-DNA, identifiering av genetiska variationer kopplade till bröstcancerprognos och studier av långsiktiga hälsoutfall för bröstcancerpatienter.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Sökande ska vara disputerade inom epidemiologi eller biostatistik, företrädelsevis inom genetisk och/eller molekylär epidemiologi. Sökanden ska vara väl förtrogen med avancerade multivariata statistiska analyser och ha en gedigen erfarenhet av att publicera forskningsartiklar på engelska. Ett intresse för bröstcancerforsking är en förutsättning och grundläggande kunskap inom detta forskningsområde en fördel. Tidigare erfarenhet av genomvida associationsstudier och bioinformatisk analys av genetisk data är en fördel.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  5. Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3434/2013
Kontakt
  • Kamila Czene, Professor, e-mail: kamila.czene@ki.se
Facklig företrädare
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84
Publicerat 2013-10-10
Sista ansökningsdag 2013-11-10

Tillbaka till lediga jobb