Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Den aktuella doktorandplatsen kommer att tillhöra en grupp forskare där det finns erfarenhet av större longitudinella studier om åldrandet, dess sjukdomar, genetik och biomarkörer. Sara Hägg studerar bland annat genetiken bakom sjukdomarna och använder detta för att titta på kausala samband. Nancy Pedersen tittar på hur arv och miljö är relaterat till kognitiv nedgång och utveckling av demens utifrån ett livsloppsperspektiv. Chandra Reynolds använder longitudinella modeller och kvantitativa genetiska metoder för att förstå variationen i kognitivt åldrande, hälsa och livslängd. Det kommer att finnas en möjlighet att göra ett utbyte till Professor Reynolds’s lab på University California Riverside och utföra en av studierna där.

Arbetsuppgifter
Du kommer som doktorand bedriva forskning inom åldrandets epidemiologi med fokus på molekylära mekanismer. Det övergripande målet med avhandlingen är att särskilja kausala samband mellan teomerlängd (TL) och åldersjukdomar, undersöka longitudinella förändringar av TL mätningar samt undersöka livsstilsfaktorers inverkan på TL. Studierna görs framförallt med hjälp av data från en svensk populationsbaserad tvillingstudie. Som doktorand förväntas du analysera större databaser, skriva vetenskapliga artiklar och presenteraresultat. Detta görs på engelska.

Behörighet/kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskaper i epidemiologi samt SAS, STATA och/eller R. Har du erfarenhet av epidemiologiska analyser är det meriterande, liksom erfarenhet av hantering av epidemiologisk data. Du skall ha god analytisk förmåga, vara kvalitetsmedveten och initiativtagande. Vi värdesätter även kommunikativ förmåga samt en vetenskaplig nyfikenhet inom forskningsämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1. avlagt en examen på avancerad nivå, inom biomedicin, medicin, statistik, biologi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande.

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyllde de dåvarande kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

För behörighet krävs dessutom kunskaper i engelska, se vidare http://www.ki.se/doctoral/antagning Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå. En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Beslut om doktorandplats sker efter antagning till utbildning på forskarnivå. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • En personlig redogörelse där du beskriver dina erfarenheter, lämplighet som doktorand, vad dina forskningsintressen är samt curriculum vitae.
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform MÃ¥natligen
Referensnummer 3-2868/2013
Kontakt
  • Sara Hägg , 08-524 822 36
Facklig företrädare
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
Publicerat 2013-11-04
Sista ansökningsdag 2013-11-29

Tillbaka till lediga jobb