Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Beskrivning av forskargruppen och dess projekt
Vår forskargrupp i bröstcancerepidemiologi består av två professorer, fyra postdocs och fyra doktorander. Gruppen har ett omfattande internationellt nätverk och ett tätt samarbete med grupper baserade i Europa, USA och Singapore.  Avhandlingen i fråga syftar till att identifiera kvinnor med förhöjd risk att utveckla intervallbröstcancer, men också till att förstå de genetiska processerna bakom det aggressiva förloppet hos dessa cancrar. För de flesta kvinnor fungerar mammografi som en bra metod för tidig upptäckt och minskad mortalitet. Dock uppkommer omkring 20 % av alla cancrar symtomatiskt mellan två screeningar. Dessa intervallcancrar är troligen en blandning av aggressiva tumörer som utvecklats symtomatiskt på kort tid och mindre aggressiva tumörer som missats vid den föregående screeningen. Vi anser att man bör koncentrera ansträngningarna till hur man ska kunna identifiera de kvinnor som har förhöjd risk för intervallcancer, för att på så sätt kunna modifiera screeningrutinerna.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Doktoranden kommer, under handledning, att ansvara för litteraturgenomgång, dataanalys, resultattolkning, författande av vetenskapliga artiklar samt presentation av data. Våra specifika studier är: 1) Ärvda genetiska varianter och andra riskfaktorer (hormonella-, livsstils-); 2)Mammografiupplägg och intervallcancer; 3) Tumörkaraktäristik och prognos för intervallbröstcancrar och 4) Mutationsmönster för intervallbröstcancer och dess implikationer för prognosen. Dina handledare har en bred expertis inom cancerepidemiologi, klinisk onkologi, biostatistik och molekylära tekniker.

Behörighet/Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå inom biomedicin, medicin, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap eller dylikt

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyllde de dåvarande kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.
För behörighet krävs dessutom kunskaper i engelska, se vidare http://www.ki.se/doctoral/antagning
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet - Analytisk skicklighet - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå
En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Beslut om doktorandplats sker efter antagning till utbildning på forskarnivå. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral


Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 3-2867/2013
Kontakt
  • Prof. Kamila Czene, email: kamila.czene@ki.se , 08-524 86144
Facklig företrädare
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84
Publicerat 2013-11-04
Sista ansökningsdag 2013-11-29

Tillbaka till lediga jobb