Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Avdelning
Nancy Pedersens forskargrupp studerar bl.a. hur arv och miljö är relaterat till kognitiv nedgång och utveckling av demens utifrån ett livsloppsperspektiv. Inom gruppen finns erfarenhet av större longitudinella studier om åldrandet, hälsa och genetik.


Arbetsuppgifter
Vi söker en ny doktorand som kommer att bedriva forskning inom projektet: ”Shift work and sleep disruption as contributors to cognitive decline and dementia”. Projektet, som pågår i fyra år, syftar till att studera hur skiftarbete och sömnstörningar påverkar risken för kognitiv nedgång och risk för demens, betydelsen av kardiovaskulära sjukdomar, och hur sömnstörningar påverkar den genetiska risken för kognitiv nedsättning. Vi söker därför en motiverad person med starkt intresse för epidemiologi och folkhälsa. Som doktorand förväntas du analysera större databaser, skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultat. Detta görs i huvudsak på engesla.

Behörighet/kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskaper i epidemiologi samt SAS, SPSS och/eller STATA. Du skall även ha god samarbetsförmåga och förmåga att jobba självständigt. Har du erfarenhet av epidemiologiska analyser är det meriterande, liksom erfarenhet av hantering av epidemiologisk data. Kompetens inom folkhälsa och hälsopromotion är önskvärd samt kunskaper om faktorerna i fråga. Du bör även ha goda kunskaper i engelska.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå inom biomedicin, medicin, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap eller dylikt
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyllde de dåvarande kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

För behörighet krävs dessutom kunskaper i engelska, se vidare http://www.ki.se/doctoral/antagning

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Beslut om doktorandplats sker efter antagning till utbildning på forskarnivå. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 3-2866/2013
Kontakt
  • Professor Nancy Pedersen, e-post nancy.pedersen@ki.se, 08-524 874 18
Facklig företrädare
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84
Publicerat 2013-11-04
Sista ansökningsdag 2013-11-29

Tillbaka till lediga jobb