Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Avdelning
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) bedriver sin verksamhet vid Karolinska Institutet, Campus Solna. Sedan 1993 är NASP Stockholm läns landstings rådgivare kring frågor gällande självmordsforskning och prevention av psykisk ohälsa. NASP är även ett WHO samarbetscenter som tillsammans med WHO:s europeiska kontor i Köpenhamn och Genève arbetar med att redogöra för självmordsförebyggande strategier globalt.

Projekt, NEVERMIND
Vi söker efter en administrativ projektassistent till projektet NEVERMIND. NEurobehavioural predictiVE and peRsonalised Modelling of depressive symptoms duriNg primary somatic Diseases with ICT-enabled self-management procedures (NEVERMIND) är ett projekt som fått finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020 för forskning och innovation. Syftet med NEVERMIND-projektet är att använda teknik för att bemyndiga människor som lider av depressiva symtom i samband med allvarliga somatiska sjukdomar, exempelvis cancer.

Målet är att sätta patientens psykiska hälsa i centrum genom att använda en mobilapplikation och en sensibiliserad, lättviktig tröja som samlar in data om patientens psykiska och fysiska hälsa och ger dem effektiv återkoppling. Baserat på de personuppgifter som samlats in kommer förslag att skapas för patienten som uppmuntrar till att ändra på vanor eller livsstil för att minska förekomsten och svårighetsgraden av depressiva symtom. Det slutgiltiga målet med detta projekt är att få ut tekniken på marknaden, vilket skulle ge människor verktyg till att ta kontroll över sin depression och förbättra sin livskvalité.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som administrativa projektassistenten innefattar arbetsuppgifter som att skriva rapporter på engelska till forskningskonsortiet om hur det pågående NEVERMIND-projektet fortskrider, att upprätthålla en god kommunikation med partners, att bistå vid projektledning samt andra administrativa uppgifter.

Kvalifikationer
Den ideala kandidaten har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap (psykisk hälsa), biologi eller annat relaterat ämnesområde. Tidigare erfarenhet och sakkännedom av att hjälpa till med projektledning av forskningsprojekt kommer att betraktas som en tillgång. Erfarenhet och kompetens inom området självmordsprevention kommer att värderas högt. Kompetens inom statistik och datahantering är också en viktig färdighet som kommer att övervägas.

Sökande kommer att ingå i en dynamisk internationell forskargrupp och bör därför vara företagsam, självmotiverad, kunna ta egna initiativ, ha bra kommunikations- och problemlösningsförmåga och ha utmärkta organisatoriska färdigheter. Som sökande måste du kunna arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team och kunna arbeta enligt det internationella konsortiets tidsfrister. Sökande måste tala flytande engelska samt ha avancerade skriftliga språkfärdigheter på engelska. Sökanden ska även vara bekant med att använda Microsoft Office-program, Excel, Powerpoint och Word.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 eller 100 %, omfattningen på anställningen beslutas i överenskommelse med kandidaten
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1754/2019
Kontakt
  • Danuta Wasserman, Professor, danuta.wasserman@ki.se
  • Vladimir Carli, Lektor, vladimir.carli@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-14

Tillbaka till lediga jobb