Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Avdelning

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) bedriver sin verksamhet vid Karolinska Institutet, Campus Solna. Sedan 1993 är NASP Stockholm läns landstings rådgivare kring frågor gällande självmordsforskning och prevention av psykisk ohälsa. NASP är även ett WHO samarbetscenter som tillsammans med WHO:s europeiska kontor i Köpenhamn och Genève arbetar med att redogöra för självmordsförebyggande strategier globalt.

Projekt, POTION

Vi söker en administrativ projektassistent för att arbeta med projektet “Promoting social interaction through emotional body odours” (POTION). POTION har fått finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020 för forskning och innovation.

POTION vill öppna upp för ett nytt tekniskt paradigm genom att skaffa en djupare förståelse för meningsfull social interaktion och kombinera ny kunskap om den kemiska sammansättningen av mänskliga sociala kemosignaler med en ny teknik baserad på olfaktorer, avsedd att generera socialt beteende.

Initialt genomförs en utmanande analys av mänskliga kemosignaler för att definiera den kemiska grunden till känslorna lycka och rädsla, eftersom de är representativa känslor som påverkar ett närmande och distanserande beteende, d.v.s. de grundläggande byggstenarna i social interaktion mellan individer av samma art. Resultatet av denna analys kommer att användas för att syntetisera kemosignalerna för dessa två känslolägen, som kommer att ligga till grund för ett innovativt datorstyrt luktutsöndringssystem som kan påverka den sociala strategin av närmande-distanserade. POTION-systemet kommer att appliceras och testas i både sociala och kliniska situationer med målet att bidra till att skapa hälsosamma sociala relationer genom förtroende, vilket i sin tur leder till en övergripande förbättring av välbefinnandet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som administrativ projektassistent innefattar arbetsuppgifter som att skriva rapporter till forskningskonsortiet om hur POTION-projektet fortskrider, att upprätthålla en god kommunikation med partners, att bistå inom projektledning samt andra administrativa uppgifter.

Kvalifikationer

Den ideala kandidaten har en masterexamen inom psykologi (med erfarenhet av experimentella metoder) eller annat relaterat ämnesområde. Tidigare erfarenhet och sakkunnighet av att hjälpa till med projektledning av forskningsprojekt kommer att betraktas som en tillgång. Erfarenhet och kompetens inom området självmordsprevention kommer att värderas högt. Kompetens inom statistik och datahantering är också en viktig färdighet som kommer att övervägas.

Sökande kommer att ingå i en dynamisk internationell forskargrupp och bör därför vara företagsam, självmotiverad, kunna ta egna initiativ, ha god kommunikations- och problemslösningsförmåga samt ha utmärkta organisatoriska färdigheter. Den sökande måste kunna arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team och kunna arbeta utefter de tidsfrister som är satta av det internationella konsortiet. Sökande måste tala flytande engelska och ha avancerad skriftlig språkfärdighet i engelska. Sökanden ska även vara bekant med att använda Microsoft Office-program, Excel, Powerpoint och Word.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 eller 100 %, omfattningen på anställningen beslutas i överenskommelse med kandidaten
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1753/2019
Kontakt
  • Danuta Wasserman, Professor, danuta.wasserman@ki.se
  • Vladimir Carli, Lektor, vladimir.carli@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-14

Tillbaka till lediga jobb