Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH) och Centrum för molekylär medicin, CMM. Forskningsgruppen består av en professor och ett tiotal postdocs och doktorander.


Arbetsuppgifter
Ett vikariat som bioinformatiker (100 %) är tillgänglig i gruppen för Missbildningsgenetik på KBH, Karolinska Institutet. Vi söker en skicklig och engagerad bioinformatiker med bakgrund i genetik/molekylärgenetik.

Gruppen för Missbildningsgenetik studerar den molekylära bakgrunden till medfödda missbildningar och korrelationer mellan genotyp och fenotyp vid särskilda missbildningar inom barnurologi. Gruppen fokuserar på translationell forskning med fokus på klinisk relevans och tillhör Centrum för molekylär medicin, CMM, och erbjuder core-faciliteter för genetisk forskning på olika nivåer från molekylär till in vivo-sjukdomsmodeller. Forskningsgruppen består av en professor och ett tiotal postdocs och doktorander.

Den sökande förväntas analysera och tolka såväl exomsekvensdata som helgenomsekvensdata, och förväntas sedan kunna presentera resultaten på t.ex. labbmöten. Du kommer arbeta inom ramen för ett forskningsprojekt med fokus på urogenitala missbildningar där ditt uppdrag inriktas på att analysera sekvensdata genererad med ”andra-generationens” sekvensteknologi. Detta kommer sannolikt att leda till identifiering av nya gener för klinisk diagnostik.Kvalifikationer
För behörighet krävs erfarenhet av analys av sekvensdata genererad med ”andra-generationens” sekvensteknologi samt bakgrund i genetik/molekylärgenetik. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen, företrädesvis i bioinformatik/molekylärbiologi är meriterande.

Förutom att ha en lämplig bioinfomatikbakgrund söker vi en person som har förmåga att arbeta både självständigt såväl som i grupp och är en fokuserad och ambitiös lagspelare. Den optimala kandidaten har erfarenhet av vetenskaplig lagarbete, har god social kompetens och förmåga att samarbeta. Personlig lämplighet värderas högt. Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  5. Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2765/2013
Kontakt
  • Agneta Nordenskjöld / Professor, 08-517 777 05
Facklig företrädare
  • Christina Hammarstedt, OFR, 08-524 860 55
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-517 734 50
Publicerat 2013-07-05
Sista ansökningsdag 2013-08-16

Tillbaka till lediga jobb