Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Tjänsten är förlagd i gruppen för Motivation Kompetens och Hälsa på Avdelningen för psykologi. Gruppens forskning handlar huvudsakligen om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyutexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden. Inom gruppen bedrivs också forskning om psykosocial arbetsmiljö och dess inverkan på risker och kvalitet i arbete. Gruppen består idag av fyra seniora forskare, assistenter, doktorander samt magisterstudenter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att vara projektledare för flera forskningsprojekt som berör skiftarbete, patientsäkerhet, strategier för sömn och återhämtning, korta vilotider, , stress, hälsa och kognition. Personen kommer att ha övergripande ansvar för de olika forskningsprojektens vetenskapliga innehåll, genomförande och administration. Detta innefattar att koordinera, administrera och genomföra projekteten olika delstudier och datainsamlingar samt att utveckla de instrument som är relevanta för detta och genomföra analyser av insamlad data. I detta ingår att genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser samt att sammanställa skriftliga och muntliga vetenskapliga redovisningar som kommer att ligga till grund för vetenskapliga artiklar, rapporter och föreläsningar. I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra utbildningsinsatser, samt organisera övriga projektmedlemmars arbete och handleda deltagande psykologstudenter, samt regelbundna kontakter med och återkoppling till projektets externa samarbetspartners och forskningsfinansiär.

Kvalifikationer
Personen vi söker ska vara disputerad och ha tidigare erfarenhet som projektledare för forskningsprojekt inom sömn och återhämtning utifrån arbetspsykologiska projekt. Forskningsmässigt bör personen ha inriktning mot forskning som handlar om hur arbetstidens förläggning påverkar sömn, stress, hälsa och prestation. Vidare bör personen ha erfarenhet av patientsäkerhetsfrågor. God kunskap och erfarenhet av de datainsamlings- och analysmetoder (tex dagboksstudier, frågeformulär, intervjuer, objektiva mått av stress (kortisol) och sömn) som kommer att användas i projektet fordras, liksom erfarenhet av att självständigt skriva vetenskapliga artiklar och rapporter. Meriterande är att personen i tidigare arbetspsykologiska projekt har etablerat kontakter och nätverk såväl på arbetsgivar- och arbetstagarsidan som hos relevanta myndigheter. Meriterande är också att personen kan visa på dokumenterad erfarenhet av att i öppen konkurrens erhållit forskningsanslag inom området. Arbetslivserfarenhet från arbetspsykologiskt arbete är också meriterande. Personen bör ha god kommunikationsförmåga, vara noggrann och strukturerad med hög ansvarskänsla, ha initiativkraft samt pedagogisk skicklighet och vana vid vetenskapliga presentationer och kunskapsspridning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2622/2018
Kontakt
  • Elin Johansson, personalansvarig,, 08-524 830 44
  • Petter Gustavsson, professor,, petter.gustavsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-05-16
Sista ansökningsdag 2018-05-30

Tillbaka till lediga jobb