Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Vid enheten för reproduktiv hälsa bedrivs barnmorskeutbildning, fristående kurser och forskning inom ämnesområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa som relaterar till sexualitet, graviditet, förlossning, tiden efter barnafödandet inklusive amning, nyföddhetsperioden, fertilitetsreglering inklusive abort samt förebyggande åtgärder relaterat till sexuell ohälsa i såväl lokalt som globalt perspektiv. Undervisande medarbetare är adjunkter, lektorer och professorer. Ett flertal doktorander och postdoktorer är knutna till enhetens forskargrupper.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att planera, organisera och leda kurser inom utbildningsprogrammet samt bedriva teoretisk och klinisk undervisning. I arbetet ingår även att utvärdera givna kurser och utveckla nya kurser och arbetsformer.

Kvalifikationer
Den sökande skall vara barnmorska, inneha minst doktorsexamen och vara väl meriterad i pedagogik.
Vidare bör sökande vara väl skickad att leda och organisera undervisning på avancerad nivå. Erfarenhet av handledning är meriterande liksom genomgången kurs i vuxenpedagogik och medverkan i forskningsprojekt.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid erfarenhet av handledning och kunskap om olika vetenskapliga metoder inom ämnesområdet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Visstidsanställningens längd är enligt överenskommelse.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4396/2016
Kontakt
  • Enhetschef Helena Lindgren , helena.lindgren@ki.se, tel 0733442599.
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2016-11-15
Sista ansökningsdag 2016-12-15

Tillbaka till lediga jobb