Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Forskargruppen
Forskargruppen utgår från lung-allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskningssjuksköterskan kommer att verka vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Forskargruppen har lång erfarenhet av lung-allergiforskning inom barnsjukvård. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och består av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnmorskor, samt ett nationellt/internationellt nätverk.

Projektet
PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn. Projektet PreventADALL är världens största preventionsstudie inom allergiområdet som undersöker enkla åtgärder mot allergiutveckling hos nyfödda barn. Vår studiehypotes är att stärkt hudbarriär skyddar mot allergiutveckling och tidiga smakportioner stimulerar toleransutveckling mot specifika födoämnen. Orsaker till allergisjukdomar hos barn är till stor del okända, men vissa barn visar tecken på allergisjukdom redan från födelse och därför inkluderas kvinnor från 18 graviditetsveckor i PreventADALL.

PreventADALL är en longitudinell födelsekohort som består av 2500 par mor och barn. I dagsläget är över 1200 barn inkluderade i projektet. Under graviditet och barnets uppväxt insamlas information om livsstil och hälsa, tidigare och aktuella sjukdomar, och upplevd stress. Barnen följs upp på BB och på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid 3, 6, 12 och 24 månaders ålder. Forskningssjuksköterskan kommer att medverka vid datainsamling och möjlighet finns för eget forskningsområde. Arbetet är varierande, utvecklande och lärorikt samt ställer höga krav på samarbetsförmåga och struktur.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet:

 • Krav att sökande är specialistutbildad sjuksköterska
 • Goda kunskaper i svenska

Särskilda kvalifikationer:

 • Erfarenhet av forskning eller projektarbete
 • Självständighet och god samarbetsförmåga
 • Van att arbeta i team

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev
 • Curriculum vitae och eventuella tidigare publikationer
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. 

För information om tjänsten vänligen kontakta Björn Nordlund, e-post: bjorn.nordlund@ki.se, tel: 070-3234414

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3743/2016
Kontakt
 • Björn Nordlund, 070-3234414
Facklig företrädare
 • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
 • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2016-10-06
Sista ansökningsdag 2016-10-27

Tillbaka till lediga jobb