Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Ämnesområdet

Professor. Anställningen skall vara förenad med specialistläkartjänst vid Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (70/30).

Arbetsuppgifter

Vi söker en person som kan utveckla klinisk och basal forskning inom området samt upprätthålla och utveckla aktiva forskningssamarbeten på såväl nationell som internationell nivå. Anställningen avses att kombineras med anställning som specialistkompetent läkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Innehavaren ska utöver att bedriva egen forskning också bidra till utveckling av forskarutbildningen inom institutionen, dess pedagogiska innehåll och kvalitetssäkring, samt ansvara för ämnesområdet klinisk genetik inom institutionens utbildningsprogram på grundnivå.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Särskild meritering utgörs av högklassisk klinisk genetik forskning som involverar flera medicinska specialiteter samt erfarenhet av ledarskap. Tidigare erfarenhet av forskning och forskarutbildning baserat på multicenterstudier är meriterande. Ska kunna uppvisa en ökande vetenskaplig produktion under den senaste 10 – årsperioden, ha förutsättningar att attrahera större forskningsanslag och utveckla internationella forskningssamarbeten. Då anställningen kombineras med klinisk anställning ska den sökande vara specialistkompetent inom klinisk genetik.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2), lednings-, och utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystermet MyNetwork.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för dryg 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annan sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4165/2015
Kontakt
  • Anders Franco-Cereceda, 08-517 708 26
Facklig företrädare
  • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, Nasrin.Bavand@ki.se
  • Michael Tekle, SACO, 08-517 73442, michael.tekle@ki.se
  • Mirjana Poljakovic, SACO, 08 - 517 722 23, mirjana.poljakovic@ki.se
Publicerat 2016-05-10
Sista ansökningsdag 2016-08-01

Tillbaka till lediga jobb