Vi söker inspirerande, kreativa kandidater som vill starta sin karriär som självständiga forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet. Vi är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet, med fokus på grundforskning inom biomedicinska vetenskaper. Vi har en lång och stolt historia av banbrytande vetenskap, särskilt när det gäller att utveckla innovativa metoder och tillämpa dem för att förstå grundläggande mänsklig biologi och de mekanismer som orsakar sjukdom.

MBB är beläget i det vackra nya forskningscentret Biomedicum, tillsammans med fyra andra institutioner. Du kommer att ansluta dig till en livlig gemenskap med mer än tusen forskare, med enastående faciliteter och ett brett spektrum av talanger. Biomedicum ligger nära både Karolinska Universitetssjukhuset (för kliniska samarbeten) och Science for Life Laboratory, en nationell forskningsinfrastruktur med unik teknik.

Det här är vem du är

Vi söker kandidater som drömmer stort, siktar högt och vill lösa viktiga och grundläggande biomedicinska problem. Du bör vara öppen för nya idéer och samarbeten, lyhörd för andras idéer och villig att utveckla och testa dina färdigheter i en teammiljö. 

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Behörighetskrav

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. men även framstående sökande som har disputerat för mer än fem år sedan är välkomna att söka. Dock är även framstående sökande som har disputerat för mer än fem år sedan är välkomna att söka.

Vad erbjuder vi?

Om du har ett enastående forskningsprojekt är vi redo att stödja dig med ett generöst startpaket, inklusive sex års anställning som biträdande lektor och 13 MSEK ovillkorliga forskningsmedel för att täcka din lön, hyra och andra forskningskostnader. Institutionen och KI kommer också att ge stöd vid utarbetandet av ansökningar till svenska och internationella anslag som ERC och KAW (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse). Vi är medvetna om betydelsen av att stödja våra forskare och deras familjer. På vår institution uppskattar vi den viktiga roll som partners och familjer spelar i våra forskares liv. Information om att flytta till Sverige finns här https://staff.ki.se/international-staff och här https://www.sdcn.se/

Institutionen har ett brett intresse och alla områden inom preklinisk biomedicinsk forskning är berättigade, till exempel

Grundläggande mänsklig biologi och sjukdom

 • Mekanismer för transkriptionell och translationell genreglering.
 • Mekanistiska roller för intermediär metabolism i däggdjurs fysiologi och patologi.
 • Förståelse av molekylära mekanismer i redoxkontroll av cellulära funktioner.
 • Biologiska effekter av stabila isotoper
 • Neuroimmunologi
 • Hjärnsjukdomar, inklusive multipel skleros, schizofreni, neurodegenerativa sjukdomar, hjärncancer
 • Cancer

Teknologi

 • Utveckling av metoder för kryoelektronmikroskopi och strukturbiologi (300kV kall-FEG Krios
  mikroskop tillgängligt)
 • Ljusmikroskopiteknik med ultrahög upplösning (MINFLUX tillgängligt)
 • Koppling av bildmodaliteter och koppling av bildbehandling till omik
 • Konstruktion av nukleinsyra- eller proteinbaserade system
 • Design av proteiner
 • Precisionscell- eller vävnadsteknik, t.ex. CRISPR/Cas9-baserad (epi)genomredigering, mänskliga
 • organoider, celltryckning
 • Nukleinsyrabaserade nanomediciner, leveransmekanismer, programmerbara läkemedel
 • Metodutveckling för höggenomströmningsanalys av enskilda celler och rumslig analys av modaliteter som kromatin, RNA och protein, bland andra.
 • Utveckling av assays för klinisk diagnostik

Placering: Solna

 

 

Ansökan

Vi ser helst att Din ansökan är skriven på engelska, men Du kan även ansöka på svenska. En ansökan måste innehålla följande dokument:

 • CV (upp till 3 sidor) inklusive kontaktuppgifter till två referenser, företrädesvis tidigare handledare, och beskrivning av deras yrkesmässiga relation till den sökande. Datum för doktorsexamen ska tydligt framgå. Ange tydligt namnen på alla tidigare handledare (doktorandhandledare, postdoktoral(a) handledare).
 • Lista över de 5 mest relevanta originalpublikationerna (inte recensioner, korrespondent- eller views- pieces) för ansökan i exakt detta format: Fullständig titel, år, tidskrift, alla författare
  listade i den ursprungliga publiceringsordningen med den sökandes namn i fetstil och handledarens namn understruket (om de finns med på artiklarna). Markera delade författarskap. - Ändringar i författarordningen eller liknande kommer att diskvalificera ansökan.
 • Forskningsplan (upp till 5 sidor, exklusive referenser)
 • En PDF av din enskilt viktigaste uppsats eller preprint

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-09-13

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2818/2024
Kontakt
 • Professor Björn Högberg , bjorn.hogberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Anurupa Nagchowdhury (OFR), anurupa.nagchowdhury@ki.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-09-13
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb