Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för klinisk geriatrik

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Nordic Brain Network (NBN, PI: Prof Miia Kivipelto) är en del av avdelningen för klinisk geriatrik, Centrum för Alzheimerforskning, NVS. NBN är en multidisciplinär forskargrupp vid KI, men teammedlemmar finns också på Karolinska Universitetssjukhuset, i Finland och Storbritannien. Vår forskning fokuserar på förebyggande, diagnos och behandling av demens och Alzheimers sjukdom (AD). NBN bedriver banbrytande biomedicinsk, epidemiologisk, observations- och kvalitativ forskning, samt randomiserade kontrollerade studier (RCT) för demensriskreduktion och är del av flera internationella samarbeten.

Prof. Kivipelto är PI för Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) RCT, den första storskaliga studie som visat att en 2-årig multidomän intervention kan gynna kognitionen hos äldre vuxna med risk för demens. Prof. Kivipelto och hennes team arbetar för att optimera och skala upp FINGER-modellen för att identifiera effektiva strategier för att minska och förebygga demensrisk som är tillämpliga på global nivå. För detta ändamål har Prof Kivipelto grundat EU-FINGERS Consortium, och World-Wide FINGERS Network.

Beskrivning av ämnesområdet

Vi söker en engagerad, väletablerad forskare som arbetar inom området demensriskreducering, med särskilt fokus på multidomäna interventioner, för att stödja och utveckla NBN-aktiviteterna.

Din roll

Sökanden förväntas bidra till att leda en forskargrupp mot nya upptäckter inom ämnesområdet, och att sprida dessa resultat på den internationella arenan i form av vetenskapliga publikationer och presentationer vid nationella och internationella forskningskonferenser och seminarier. Andra uppgifter som ingår är forskningsutveckling med särskilt fokus på nya metoder för riskreducering och prevention av demens i olika populationer (samhälls- och kliniska miljöer). Dessutom förväntas den sökande leda teammedlemmar, skriva ansökningar för forskningsanslag och främja internationella samarbeten på universitetsnivå. Han/hon bör också aktivt delta i andra aktiviteter på avdelningen och institutionen när så krävs samt bidra till NBN-aktiviteterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskare är den som, utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har uppvisat vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska vara forskningsledare och ha en egen etablerad forskningslinje. Den sökande ska därutöver ha en dokumenterad vetenskaplig produktion av hög kvalitet med särskilt beaktande de senaste sex åren, ha en potential att driva forskningen kraftfullt framåt samt vara nationellt och internationellt erkänd. Den sökande ska även ha långsiktig och god företrädesvis extern finansiering samt ha visat en potential att erhålla ytterligare extern finansiering. Den sökande ska också ha erfarenhet av undervisning och handledning samt uppvisat goda ledaregenskaper.

Bedömningskriterier

Det är särskilt meriterande att den sökande har visat

 • Förmåga att bedriva internationellt erkänd forskning av hög kvalitet som ansvarig forskare.
 • Förmåga att framgångsrikt ansöka om konkurrensutsatt extern finansiering.
 • Erfarenhet från internationella forskningsinstitut/universitet.
 • Omfattande internationellt och nationellt samarbetsnätverk.
 • Erfarenhet av internationaliseringsprocesser på universitetsnivå.

 Det är meriterande att den sökande har visat

 • Erfarenhet av EU-finansierade projekt, såsom H2020- och IHI-projekt
 • Erfarenhet av redaktionell och granskande verksamhet för internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-review, samt internationell erfarenhet som anslagsgranskare.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Q-huset, Solna 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti, 2024.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2771/2024
Kontakt
 • Miia Kivipelto, PI/forskargruppsledare, 08-52482751
 • Sigrid Eklöf, 08-52482750
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb