Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Omgivningsfysiologi avser studier av miljöfaktorers inverkan på fysiologiska reaktioner hos människor. Ämnet omfattar tre forskningsområden: höghöjdsfysiologi, gravitationsfysiologi och dykfysiologi. Forskningsfrågor inom ämnet kan variera från grundläggande vetenskapsrelaterade till tillämpade studier, varav den senare vanligen rör det tvärvetenskapliga området fysiologi, teknik och ergonomi, till exempel utveckling av skyddsutrustning och strategier som ska göra det möjligt för människor att tolerera extrema miljöer.

Din roll

Biträdande lektorn förväntas genomföra experiment på människor inom ovan nämnda områden, framför allt studier kring dekompressionsproblem i samband med flyg och dykning, andhållningsdykning och hög-G-belastning. Experiment kommer huvudsakligen att utföras i humancentrifugen och hyper- och hypobara kammare vid Karolinska Institutet. Biträdande lektorn förväntas även självständigt utföra undersökningar av organ samt blod- och vävnadsanalyser. Vidare förväntas biträdande lektorn ta del av, och så småningom självständigt initiera, planera och förbereda experiment, inklusive ansöka om etikgodkännande och forskningsfinansiering.

Biträdande lektorn förväntas delta i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå, särskilt i kurser som rör fysiologi, träningsfysiologi och fysiologi i extrema miljöer, men även andra kurser kan komma i fråga. I undervisningsuppgifterna ingår att agera kursansvarig och examinator. Därutöver förväntas biträdande lektorn självständigt handleda examensarbeten och även doktorsavhandlingsprojekt.

Biträdande lektorn ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få en ackreditering som kan ge dem möjlighet att ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav. Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. 

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Den sökande förväntas ha:

 • Forskningskompetens, visad genom forskningspublikationer, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbete och även andra åtaganden inom vetenskapssamhället såsom uppdrag som granskare eller expert.
 • Möjlighet att kvalificera sig för en högre lärartjänst. Detta innefattar möjligheten till självständig utveckling som forskare och lärare inom det aktuella ämnesområdet och även förmågan att etablera, granska och utveckla det aktuella forskningsområdet.
 • Postdoc-besök vid annan forskningsmiljö än den sökande vid disputation. Inom tillämpningsorienterade områden anses erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer motsvara ett traditionellt postdoc-besök vid annan högskola.
 • Intresse för och förståelse för pedagogisk utveckling inom det aktuella ämnesområdet. Intresse för och förståelse för ledarskap i en akademisk miljö, tredje ledningens verksamhet och medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • Administrativ expertis.

Bedömningsgrunder

För ett biträdande lektorat med inriktning mot forskning:

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering:  Solna

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2785/2024
Kontakt
 • Gunnar Schulte, professor, gunnar.schulte@ki.se
Facklig företrädare
 • Elizabeth Valenzuela, SEKO, elizabeth.valenzuela@ki.se
 • Helin Norberg, SACO, helin.norberg@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2024-07-03
Sista ansökningsdag 2024-07-18
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb